Eng
Завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем
д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Рогоза Микола Єгорович