Eng
Рибалко-Рак Леся Андріївна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Рибалко-Рак Леся Андріївна

Науковий профіль:

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі з 2008 року, автор більше 100 наукових та навчально-методичних публікацій, зокрема в Молдові, Болгарії, Литві, Білорусі, Польщі.

Читає лекції та проводить практичні заняття для студентів  освітніх програм «Менеджмент і адміністрування», «Бізнес-адміністрування» ступеня магістр, зокрема з дисциплін «Публічне адміністрування», «Методологія та організація наукових досліджень», «Управління якістю»; «Кроскультурний менеджмент», «Менеджмент конфліктних ситуацій на підприємстві» – для студентів освітньої програми «Менеджмент» ступеня бакалавр.

Сферою наукових інтересів є пошук напрямів удосконалення системи і процесу управління підприємствами та організаціями за рахунок впровадження концепцій управління якістю, адміністративного менеджменту; управління розвитком закладу вищої освіти; апробація отриманих результатів – участь у більше 70 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.