Eng
Шаповалов Віталій Олегович
Кандидат економічних наук, доцент

Шаповалов Віталій Олегович

Кабінет: к. 538 shapovaloff79@gmail.com

Науковий профіль:

Пріоритетні наукові інтереси: інституційний розвиток, акціонерний сектор

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць: понад 50.

У 2001 р. закінчив Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра з фінансового менеджменту. У 2012 р. захистив дисертацію на тему «Державне регулювання розвитком акціонерного сектора національної економіки України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. У 2016 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної теорії та прикладної економіки.

Викладає дисципліни: економічна теорія, інституційна економіка, демографія, державна політика у сфері зайнятості та соціального захисту населення

Міжнародне стажування:

  • 2018 р. – програма підготовки науково-педагогічних працівників, за співпраці University of Malaga (Spain), the University of Santiago de Compostela (Spain), Isma University (Latvia), Poltava University of Economics and Trade (Ukraine), Рига, Латвія, (21.09.2018 р., 108 год), сертифікат.