Eng
Сидоренко-Мельник Ганна Миколаївна
Кандидат економічних наук, доцент

Сидоренко-Мельник Ганна Миколаївна

Працює в ПУЕТ з 1995 р.

Науковий профіль:

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика діагностики фінансового стану господарюючих суб’єктів» за спеціальністю  08.04.01  «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

 Автор  понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі навчальних комплексів з дисциплін випускової кафедри фінансів, навчальних посібників для самостійного вивчення дисциплін «Фінансовий аналіз» та «Фінансове планування і прогнозування» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Співавтор  колективної монографії: «Стратегічний розвиток підприємств регіону: фінансовий аспект» (2011 р.). Викладає дисципліни: фінанси підприємства, фінансовий аналіз, фінансове планування і прогнозування.