Eng
Власенко Валентин Анатолійович
Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент

Власенко Валентин Анатолійович

Науковий профіль:

Закінчив з відзнакою Полтавський університет споживчої кооперації України (нині – ПУЕТ) за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію магістра з менеджменту. Працює в ПУЕТ на кафедрі менеджменту з 2004 року.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств та організацій споживчої кооперації України». З вересня 2010 року працює на посаді доцента кафедри менеджменту. Вчене звання доцента присвоєно у 2013 році.

Є автором і співавтором 3 науково-дослідних тем, 5 монографій, 1 навчально-методичного посібника «Менеджмент організації» з грифом Міністерства освіти і науки України. Загальний науковий доробок складає понад 140 наукових та навчально-методичних публікацій, що представлено у різних наукометричних базах (у тому числі Scopus).

Активно поєднує наукову та навчально-методичну роботу. З метою практичної апробації отриманих наукових результатів приймав участь у понад 70 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Результати науково-методичної роботи представлено низкою навчально-методичних посібників та дистанційних курсів у програмній оболонці Moodle.

Приділяє увагу своєму професійно-особистісному розвитку шляхом участі у міжнародних програмах підвищення кваліфікації, наукових стажувань та тренінгів, зокрема:

  • у 2019 році пройшов міжнародне стажування у формі навчання за програмою підвищення кваліфікації «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» в університеті Collegium Civitas (м. Варшава, Польща) та отримав міжнародний сертифікат про підвищення кваліфікації (реєстраційний номер NR 40/2019 від 11 липня 2019 року – посилання);
  • у 2021 році пройшов міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща-Україна) в Jagiellonian University in Krakow (м. Краків, Польща) та отримав міжнародний сертифікат про підвищення кваліфікації (реєстраційний номер SZFL-000938 від 17 жовтня 2021 року – посилання.

Був учасником команди проекту «Створення інноваційного хабу “EconManLab 4.0”в умовах цифровізації освітнього процесу» (2021 рік).

Є практикуючим т’ютором з питань менеджменту організацій, фінансового менеджменту та інвестування, впровадження антикризових програм розвитку бізнесу та програм управління ризиками на підприємствах.

Сфера наукових інтересів: формування Стратегії розвитку економіки України на інноваційно-інвестиційних засадах, розробка та впровадження бізнес-планів інвестиційних проектів, створення інноваційних хабів, управління підприємствами та організаціями в умовах трансформації національної економіки, особливості діяльності споживчої кооперації України, формування організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємств як соціально-економічних систем, практичні засади фінансового та інвестиційного менеджменту, управління витратами, стратегічного управління, управління персоналом на сучасних підприємствах, управління розвитком підприємств сфери бізнесу, менеджмент організацій у ринковому середовищі, методологія наукових досліджень, розробка і прийняття управлінських рішень, управління ефективністю діяльності підприємства, антикризове управління підприємством, формування системи ризик-менеджменту на підприємстві.

Викладає дисципліни: «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Інноваційно-інвестиційний менеджмент», «Менеджмент персоналу в сфері бізнесу», «Управління розвитком організації та бізнесу», «Управління розвитком», «Розробка і прийняття управлінських рішень», «Управління ефективністю діяльності підприємства», «Управління ефективністю та результативністю в бізнесі», «Управління результативністю та ефективністю бізнесу», «Ризик-менеджмент і антикризове управління підприємством», «Ризик-менеджмент та управління безпекою бізнесу», «Управління витратами».