Eng
Яріш Олена Валентинівна
Завідувачка кафедри фінансів та банківської справи
к. е. н., доцент

Яріш Олена Валентинівна

Кабінет 105 yarishhelen2@gmail.com

Науковий профіль

Працює в ПУЕТ з 1997 р.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Інвестиційна привабливість акцій відкритих акціонерних товариств» за спеціальністю 08.04.01  «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

Співавтор  двох навчальних посібників з грифом МОН України «Фінансовий аналіз» та «Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства», дистанційних курсів з навчальних дисциплін: «Інвестування», «Фінансовий ринок та фінансові інститути», «Звітність підприємств», «Методика пошуку та аналізу інформації у сфері фінансів», співавтор «Словника фахівця фондового ринку». Веде плідну наукову діяльність, має понад 80 наукових праць.

Член цільової підгрупи з розробки пропозицій у сфері залучення інвестицій до Стратегії регіонального розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки та Плану заходів її реалізації на 2021-2023 роки  Полтавської обласної державної адміністрації.

З 2022 року – експерт з акредитаційної експертизи у сфері фахової передвищої освіти  Державної служби якості освіти України.

Пройшла міжнародне професійне стажування:

  • в I’Institut Universitate Professionale „Management et Gestion des Enterprises” de Universite d’Auvergne Clemont I (м. Клермон-Ферран, Франція) (2010 р.);
  • в європейських університетах (Технічний університет м. Кошице, Словаччина; Мішкольський університет, Угорщина; Віденський університет, Австрія) (2017 р.).
  • учасник програми Erasmus+ Staff Mobility  у Люблянській школі бізнесу (Любляна, Словенія) (2023 р.)