Eng

Наука (ННІСТВ)

08.12.20 відбулася презентація міжнародної колективної монографії «Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики»

В монографії взяли участь науковці з 6 країн: Грузія, Латвія, Азербайджан, Литва, Республіка Молдова, Україна.

Наукові дослідження представили вчені з 24 вищих закладів освіти, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Національної Служби посередництва та примирення в Полтавській області.

У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти соціально-трудових відносин у сучасних умовах. Розроблено концептуальні основи активної зайнятості, сформовано соціально-трудові імперативи економічного розвитку, запропоновано методичні рекомендації щодо забезпечення гідної оплати праці.

Представлено зарубіжний досвід і запропоновано напрями впровадження корпоративної культури, нових технологій навчання та активної кадрової політики з метою вдосконалення соціально-трудових відносин на сучасних підприємствах.
Монографія буде корисною для керівників організацій споживчої кооперації і сфери бізнесу, фахівців кадрових служб і департаментів з управління людськими ресурсами, науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

13 лютого 2020 р. розширене засідання, на яке було запрошено усіх стейкхолдерів освітнього процесу: НПП, студенти та роботодавці. Обмінялися результатами анкетування студентів та роботодавців про найбільш необхідні на ринку праці компетенції. Серед запрошених роботодавців: Микийчук В.П. – вик.директор Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування; Гардер Н.О. – менеджер з персоналу ТОВ “Епіцентр К”: Атаманюк О.А. – нач.відділення національної служби посередництва та примирення в Полтавській обл.: Жук І.В. – Директор Міжрегіонального рекрутингового центру “Відділ кадрів”, студенти 1-5 курсів та викладачі кафедри
12 червня 2019 року відбулось засідання Круглого столу «Соціально-економічні детермінанти продуктивної зайнятості на ринку праці України», організованого Кафедрою управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ПУЕТ. З вітальним словом до учасників круглого столу звернулись проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук Манжура Олександр Васильович та доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри УПЕПЕТ Костишина Тетяна Адамівна. З ґрунтовною доповіддю «Соціально-трудовий розвиток у ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів» виступив Колот Анатолій Михайлович, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У роботі Круглого столу взяли участь підприємці, фахівці з персоналу, керівники підприємств, студенти та викладачі #ПУЕТ. Дякуємо учасникам Круглого столу за плідну співпрацю!
12.12.2017 р. семінар-нарада на тему: “Правові засади соціального діалогу”, де своїм досвідом ділилися зі студетами УПЕП а інших спеціальностей Оксана Атаманюк –  начальник відділення Національної служби попередження і примирення при Президентові України та Лілія Токарєва – начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти головного територіального управління юстиції у Полтавській області.