Eng

22

Глянемо на плідну роботу викладачів та студентів!

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту:

“Викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту постійно підвищують свою кваліфікацію і спілкуються у колі професіоналів-практиків.

Завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Карпенко Євгенія у Глобальний день етики 21 жовтня 2020 року взяла участь в on-line форумі «Професійна Етика в Дії», який організовано Федерацією професійних бухгалтерів України спільно з Аудиторською палатою України. На форумі обговорено актуальні питання, присвячені етиці фахівців з обліку та аудиту.

Головою аудиторської палати України Каменською Тетяною Олександрівною піднято питання важливості використання нового Міжнародного кодексу етики для професійних бухгалтерів. На форумі акцентовано увагу на  необхідності дотримання етичних принципів в професійній діяльності та в житті всіма, хто так чи інакше стикається з питанням обліку та аудиту.”

“Продовжуємо проведення навчальних занять on-line.

Професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Карпенко Ольга Василівна знайомить студентів 4 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з альтернативними підходами до калькулювання.”

“Заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться в той час, коли зручно здобувачам освіти. 20.10.2020 року о 18:30 доцент Деньга Світлана Миколаївна розпочала практичне заняття з навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті» з магістранткою Анастасією Дубровною, яка навчається за дистанційною формою.

Анастасія попрактикувалася в проведенні аналітичних досліджень за допомогою графічного методу, пакету аналізу та формул в Excel.

Для апробації хмарної технології Oblik SAAS вона обрала англійську мову, що дозволить одночасно підвищити рівень знань англійської мови та дослідити тонкощі спеціалізованого бухгалтерського сервісу.”

“Із використанням платформи дистанційного навчання Moodle у формі відео-конференції проходять заняття у студентів денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні», які проводить к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, доцент, Мілька А.І., адже досконале знання та розуміння механізмів оподаткування підприємств є обов’язковою компетенцією  фахівців з обліку та аудиту.”

“Продовжуємо проведення навчальних занять on-line.

Доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Любимов Микола Олександрович знайомить студентів 4 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з особливостями формування фінансової звітності відповідно до МСБО та МСФЗ .”

Kафедрa ділової іноземної мови:

“Наповну використовуємо можливості онлайн-навчання. Подивитися відео на занятті? Легко! Прочитати тест та одразу ж виконати до нього завдання? Що може бути легшим? Студенти груп ЕМСб-11, ТТПб-11, ТТПмб-11, а також студенти ФК м-11,ТРГ м-11, Е ЕК м-11, ПЗ м-11 успішно продовжують своє навчання з викладачкою кафедри ділової іноземної мови, Горбуньовою С.О.”

“Продовжуємо працювати над вдосконаленням англійської мови с гр.ДЗВ 5 – 63. викл.Кононенко О.А.”

“Вступ до перекладознавства” й “Історія зарубіжної літератури ” у студентів групи Філ-21″

“Ви знаєте, що як перекладаються фрази “by word of mouth” або “get a word in edgeways “, або ” to put in a word for somebody “?  А групи ДЗВ 5- 61 та ДЗВ 5-62, що вивчають дисципліну за вибором “Англійська мова (В2)”, знають! Сьогодні на занятті ми говорили про сталі вирази та як і коли їх вживати.”

“Навіть в умовах дистанційного навчання, група ФІЛ б-11 вивчає фонетику, викл.Кришталь А.М. “

“Разом з групою ГРС-33 вивчаємо іноземну мову в готельно-ресторанній справі (викл.Кришталь А.М.). Студенти зацікавлені у вивченні лексики саме в своїй галузі, тому охоче вчать слова, читають тексти та переглядають відео англійською мовою!””Кафедра ділової іноземної мови співпрацює з викладачами кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, які в свою чергу викладають профільні предмети іноземним студентам. Пара з групою КНб англ – 41, дисципліна “Розподілені інформаційно-аналітичні системи”, старший викладач Тур О. В., викл. Сокуренко Т. С.” “Дистанційне навчання триває і ми разом з групою ФІЛ б-41 продовжуємо продуктивно працювати в режимі онлайн.” “Продовжуємо покращувати знання з англійської мови разом зі студентами групи ГРСб-23. Працюємо дистанційно та з гарним настроєм. ” 

Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем“Дистанційне навчання зі студентами-іноземцями: заняття з дисципліни “Управлінська діагностика та системний аналіз діяльності підприємства” (групи МЕН б англ-41, МЕН БА б англ-31) з теми “Управлінська діагностика: основи, принципи й методи управлінської діагностики” (викладачі Кононец Н.В., Стеценко В.В.).” “Розпочали навчання іноземні студенти із спеціальності «Комп’ютерні науки»!Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем разом з кафедрою української, іноземних мов та перекладу 19 – 20 жовтня 2020 року провели 2 лекції та 1 практичне заняття з дисципліни “Fundamentals of business intelligence and data visualization (Основи бізнес-аналітики та візуалізація даних)” з групою КН б англ-31, викладачі: доц. Кузьменко О.К., доц. Стеценко В.В.” “Здобувачі вищої освіти (освітня програма «Економічна кібернетика», академічна група Е ЕКб-21) 21 жовтня 2020 р. у дистанційному режимі прослухали лекцію з дисципліни «Бізнес-економіка» на тему «Персонал суб’єкта господарювання» (лектор – професор кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем В.І. Перебийніс).” 

Кафедра маркетингу “Вступ до фаху в умовах карантину – найскладніший процес, оскільки передбачає ознайомлення студентів із практикою застосування маркетингових технологій на підприємстві. Сьогодні це також вдалося – Наталія Карпенко та Анжелла Захаренко-Селезньова навчали студентів 1- го курсу Маркетингу  в мережевій торгівлі в Україні. Знайомилися із теоретичними положеннями, дивидися відео ролики про відомі торголельні гиганти – Сільпо, Епіцентр, АТБ, McDonald”s Прогнозували відкриття в Україні магазинів IKEA, SPAR. Всім було цікаво” “Продовжуємо навчання в онлайн-режимі в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Таке навчання передбачає спільну співпрацю виклада і студенів. 2 курс продовжує вивчення практичні напрями з дисципліни “Маркетинг підприємства”. Разом із Анжеллою Захаренко-Селезньовою відпрацьовували на практиці моделі прийняття маркетингових рішень.3-й курс продовжував вивчення дисципліни “Маркетингова товарна політика” з Оленою Івасенко” “Навчальний рік у Полтавському університеті економіки і торгівлі для іноземних студентів розпочався. Сьогодні на онлайн-зв’язку були Морокко, ОАЕ та Полтава. Ми вивчали принципи маркетингу, маркетингового ціноутворення та event-маркетингу із студентами-маркетологами та менеджерами. Далі буде…” 

Кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин “Кафедра Міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин продовжує роботу в умовах карантину. В дистанційному режимі навчання відвідуваність на перших парах суттєво зросла)” “Незважаючи на дистанційний режим, навчальний процес у ПУЕТ не зупиняється. Викладачі кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин проводять заняття із використанням платформи дистанційного навчання Moodle у формі відео-конференцій.12 жовтня 2020 року викладачі та студенти працювали на лекціях, практичних та семінарських заняттях з навчальних дисциплін «Глобалізація, економічні регіони світу і економіка країн», «Міжнародний маркетинг», «Тренінг: Техніка міжнародних комерційних переговорів», «Міжнародний бізнес», «Основи економічної безпеки та економічної дипломатії».Вивчаємо міжнародні економічні відносини онлайн! Мріємо про велике! Сповнені надій!” 

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи також плідно працює в умовах карантину!

Кафедра української, іноземних мов та перекладу: “Продовжуємо смакувити національні страви різних країн… (ОІМ: аналітичне читання та розмовний практикум, гр. Філ-21)” “Продовжуємо працювати над граматичними проблемами перекладу дистанційно!”

БІЛЬШЕ НОВИН