Eng
49

Карантин триває, ми працюємо дистанційно далі!

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

1. «5.11.2020 року для студентів 4 курсу спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа ОП «Готельно-ресторанна справа» відбулася лекція з навчальної дисципліни «Експертиза якості надання послуг у готельно-ресторанній індустрії», викладачка – к. т. н., доцентка Рогова Наталія Володимирівна».

2. «3–4 листопада 2020 року студенти під керівництвом старшої викладачки Рибокової С. С. плідно працювали над вивченням дисциплін циклу професійної та практичної підготовки: «Барна справа і організація роботи сомельє», «Ресторанний кейтеринг», «НАССР у закладах ресторанного господарства», «Основи барної справи».

Кафедра ділової іноземної мови

1. «6 жовтня на занятті з вибіркової дисципліни «Англійська мова бізнесу» іноземні студенти гр. МЕВ МБ англ-21 та МЕВ МБ англ-31 обговорювали етичні проблеми ведення бізнесу, а також презентували свої дослідження».

2. «5 листопада, пара зі студентами групи ГРС б-12. Англійська мова – важлива складова сучасного життя».

3. «Іноземна мова (ГРС б-11) Елементи комбінаторної оптимізації (КН б англ-41; викл. – проф. Ємець О. О.)

Інформаційні мережі (КН б англ-41; викл. – Карнаухова Г. В.)

Усім гарного вечора та продуктивної п’ятниці!»

Кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин

1. «Студенти другого та третього курсу спеціальності Міжнародні економічні відносини продовжують вивчати дисципліни «Міжнародний маркетинг» та «Глобалізація, економічні регіони світу та економіка країн» із доценткою кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин Флегантовою А. Л. На заняттях студенти презентують результати своїх досліджень, а також розробляють проєкти, застосовуючи отримані теоретичні знання на практиці».

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

1. «Із студентами-бакалаврами спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність продовжуємо вивчати дисципліну «Моніторинг якості продовольчих товарів».

2. «З ранку вивчали зі студентами гр. БТ б-31 спеціальності Біотехнології та біоінженерія види органічної продукції, а саме зернову та бобову органічну продукцію, визначення показників якості. Дисципліна «Органічне виробництво та екопродукти», викладачка – доцентка кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Флока Людмила».

Кафедра української, іноземних мов та перекладу

1. «Філологи 4 курсу знову працюють над граматичними проблемами перекладу 6.11.2020 року».

2. «Практичний курс другої іноземної мови та перекладу (німецька) із групою Філ б-11. Вивчаємо заперечні речення в німецькій мові».

 

Кафедра фінансів та банківської справи

«5 листопада 2020 року на семінарському занятті з навчальної дисципліни “Гроші та грошово-кредитна політика” доцент кафедри фінансів та банківської справи Гасій О.В. разом зі студентами першого курсу спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” обговорили сутність, кредиту, їх види, чинники формування рівня позичкового відсотка, а також навчилися визначати майбутню вартість грошових коштів при застосуванні механізму простого та складного нарахування процентів.». Досліджували джерела пошуку статистичної та аналітичної інформації та відповідні методи аналізу банківської діяльності на практичному занятті, проведеному доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. зі студентами груп ФКб-41 та ФКб

БІЛЬШЕ НОВИН