Eng

29

Наукова робота студентів спеціальності «Філологія»

Здобувачі вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» освітньої програми 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» взяли участь у ХV Всеукраїнській дистанційній науково-практичній конференції студентів і магістрантів «Основні тенденції розвитку лінгвістики, літературознавства й соціальних комунікацій», яка проходила 19 квітня 2022 року у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу Сухачова Н. С. підготувала до виступу студентів Зеленько Діану Валеріївну (Філ м-11) з доповіддю «Труднощі локалізації англомовних коміксів та перспективи їх публікації на українському ринку» та Олійник Євгенію Костянтинівну (Філ м-11) «Проблеми перекладу англомовних термінологічних одиниць сфери туризму українською мовою».

За результатами конференції магістрантки на науковий керівник к. філол. н., доц. Сухачова Н. С. отримали сертифікати.

БІЛЬШЕ НОВИН