Eng
50

Зустріч студентів спеціальності Філологія з потенційними роботодавцями

13 лютого 2020 року відбулася зустріч студентів спеціальності 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Вищого навчального закладу  Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» й викладачів кафедри української, іноземних мов та перекладу з потенційними роботодавцями: Гайдученком С. В. – директором Центру вивчення іноземних мов «Статус», Орловською Д. М. – директором Міжнародної мовної школи «Атлас», Момот Н. С. – методистом Міжнародної мовної школи «Атлас», Александровою Д. С. – фінансовим директором компанії «Смарт Лайт Груп», Стеценком А. В. – директором компанії з розробки інтернет-сайтів.

Роботодавці поділилися практичним досвідом і розповіли, якими професійними вміннями та навичками повинен володіти конкурентоспроможний фахівець з перекладу, а також порадили, на чому акцентувати увагу під час укладання освітньо-професійних програм для підготовки висококваліфікованих випускників. Зокрема, запропонували ввести спецкурси з розвитку соціально-комунікативних можливостей, ораторського мистецтва, основ лідерства.

Директор Центру вивчення іноземних мов «Статус» Гайдученко С. В. звернув увагу на потреби полтавського регіону в перекладачах, які спеціалізуються у сфері економіки.

Фінансовий директор компанії «Смарт Лайт Груп» Александрова Д. С. повідомила, що їхнє ТОВ співпрацює з іноземними компаніями в технічній сфері, постійно бере участь у міжнародних виставках, є представником і дистриб’ютором міжнародної компанії «Філіпс», у зв’язку з цим перекладач, крім англійської мови, повинен знати основи менеджменту.

Директор компанії з розробки інтернет-сайтів  Стеценко А. В. наголосив на специфіці роботи перекладача з комп’ютерними програмами й необхідності такої підготовки.

Представники Міжнародної мовної школи «Атлас» Орловська Д. М. і Момот Н. С. відзначили високий рівень підготовки студентів 3 і 4 курсів, які вже працюють викладачами англійської мови  (Денисенко В., Грядунова О., Прохоренко Т., Нос Ю. та ін.).

Студенти, які були присутні на спільному засіданні, подякували викладачам кафедри української, іноземних мов та перекладу за ґрунтовні знання й практичні навички.

Колектив кафедри дякує роботодавцям за надані рекомендації щодо вдосконалення підготовки конкурентоспроможного фахівця в галузі перекладу й сподівається на майбутню співпрацю!

1739
БІЛЬШЕ НОВИН