Eng

Канцелярія

Канцелярія є самостійним структурним підрозділом університету та підпоряд-ковується безпосередньо ректору.

Канцелярія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом університету, Колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами документаційного забезпечення управління, іншими нормативними документами, розпорядженнями ректора.

До складу канцелярії входять такі структурні підрозділи:

  1. Експедиція
  2. Друкарське бюро

Цілі та завдання

Цілі: Встановлення єдиного порядку роботи з документами в університеті, документаційне забезпечення на основі використання сучасної техніки, автоматизованої технології роботи з документами і оптимізація документообігу.

Завдання: Забезпечення чіткої роботи з документами, контроль за підготовкою та їх оформленням, своєчасним виконанням, вживання заходів щодо скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнення та аналіз даних про хід і результати цієї роботи, організація використання та зберігання документальних матеріалів, закінчених діловодством.

Функції канцелярії:

Для виконання своїх функцій канцелярія взаємодіє з підрозділами університету: