Eng

Відділ студентської документації

Відділ студентської документації є самостійним структурним підрозділом Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” та підпорядковується безпосередньо ректору і першому проректору.

Мета Відділу – організаційний та методичний супровід процедури підготовки, створення, ведення, зберігання, обліку та видачі документів студентів.

Основними завданнями Відділу є:

Основними функціями Відділу є:

Замовлення дублікатів документів про освіту (диплому або додатка до диплома)

Механізм замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту за акредитованою освітньою програмою (спеціальністю, напрямом підготовки) (далі – документи про вищу освіту) та додатків до дипломів європейського зразка (далі – додатки до документів про вищу освіту) встановлює «Порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка» затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015  № 249 та у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від  02 листопада 2020 року № 1351.

Замовлення на формування інформації, що відтворюється в дублікаті документа про вищу освіту

I. Дублікат документа про вищу освіту виготовляє заклад освіти у разі:

  1. втрати, викрадення документа про вищу освіту;
  2. пошкодження документа про вищу освіту, що призвело до порушення цілісності інформації;
  3. якщо після внесення до ЄДЕБО інформації про видачу документа про вищу освіту виявлено помилки в інформації, що відтворюється в документі про вищу освіту;
  4. невідповідності документа про вищу освіту формі (зразку), встановленій (встановленому) на дату його видачі;
  5. зміни прізвища, імені, по батькові (за наявності) у зв’язку зі зміною (корекцією) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту;
  6. неможливості встановити інформацію, що необхідна, зокрема, для підготовки документа про вищу освіту до міжнародного обігу, проставлення апостиля та/або його легалізації, через втрату, знищення чи недоступність архівів закладу освіти.

II. Дублікати документа про вищу освіту виготовляються та видаються за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, що подається нею особисто або через уповноваженого представника до закладу освіти, що видав документ про вищу освіту.

III. У заяві про видачу дубліката зазначаються:

Документи

Форма заяви з переліком обов’язкових документів для замовлення дублікату додатка до диплома/витягу з навчального плану/залікової книжки

Форма заяви з переліком обов’язкових документів для замовлення дублікату диплома