Eng

Про університет

Полтавський університет економіки і торгівлі – сучасний заклад вищої освіти, що реалізує у своїй освітній, науковій, міжнародній та партнерській діяльності світові стандарти якісної освіти!

Науково-педагогічний корпус університету представлений потужною командою докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів, наукові здобутки яких високо цінуються як в Україні, так і міжнародною науковою спільнотою.

Університет є членом Хартії європейських університетів та посідає чільне місце у плеяді провідних вищих навчальних закладів Європи.

Філософія Університету

Створення полілінгвального, інноваційного вищого навчального закладу лідерського типу, конкурентоздатного на вітчизняному та європейському освітніх просторах. Формування корпоративної культури та сучасної системи управління, заснованих на принципах ціннісного лідерства та лідерства служіння.

Створення атмосфери підтримки й розвитку лідерського потенціалу, творчих здібностей і талантів студентів та співробітників через їх участь в органах самоврядування, інноваційній освітній, науковій та практичній діяльності, програмах міжнародного співробітництва і академічної мобільності.

Своєю alma mater ПУЕТ називають понад 92 тисячі випускників. Вони примножують засвоєні в університеті високі професійні, лідерські та морально-етичні цінності різних країн світу.

Університет для студентів! Тільки тут можуть реалізуватися найсміливіші плани амбітних та спраглих до знань людей! Мрій про велике! Разом із Полтавським університетом економіки і торгівлі мрії стають реальністю!

Винагороди

  • Сертифікати
  • Подяки
  • Дипломи
  • Почесні грамоти