Освіта
Головна / Освіта / Інформація для гарантів
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Інформація для гарантів

 

І. Нормативні і допоміжні документи

ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

ПОРЯДОК оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми

Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти

Глосарій

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якост ОП

РЕКОМЕНДАЦІЇ для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності

Рекомендації для експертів із розгляду внутрішньої політики і процедур забезпечення академічної доброчесності та зовнішньої оцінки їх якості

 

ІІ. Форми документів

Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми

 

ІІІ. Корисні матеріали

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)