Міжнародне співробітництво
Головна / Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво

 

 
Юлія Перегуда

Директор Міжнародного науково-освітнього центру
Тетяна Писаренко

Завідувач сектору з організації міжнародних професійних стажувань
 
Еразмус+ координатор

E-mail: grant.puet@gmail.com
Координатор з міжнародних стажувань

E-mail: internship.puet@gmail.com
 

 

36014, вул. Коваля, 3, м. Полтава, Україна. ауд. 216

тел./факс: +38 (0532) 50-97-95

 

 

Одним із важливих напрямів ефективного розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) є міжнародне співробітництво.

Міжнародне співробітництво здійснюється відповідно до Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 рр., Програми розвитку міжнародного співробітництва в освітній і науковій сферах ПУЕТ на 2018-2023 рр. (схвалено Вченою Радою 26 квітня 2018 р. Протокол № 6) та Концепції міжнародної діяльності ПУЕТ (схвалено Вченою Радою 26 квітня 2018 р. Протокол № 6).

Нагороди:

  • диплом лауреата конкурсу І ступеня та золоту медаль в номінації «Діяльність навчальних закладів з розвитку міжнародної співпраці» у рамках П’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти»;
  • диплом лауреата конкурсу І ступеня та золоту медаль в номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури» у рамках Восьмого Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» та Четвертої міжнародної виставки закордонних навчальних закладів «World Edu»;
  • диплом лауреата конкурсу І ступеня та золоту медаль в номінації «Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку навчальних закладів» у рамках Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017».

Головна мета діяльності Міжнародного науково-освітнього центру (МНОЦ) ПУЕТ спрямована на формування позитивного міжнародного іміджу Університету, підтримку та розвиток зарубіжних відносин у освітньо-наукових, соціальних та  культурних сферах.

Основні завдання колективу МНОЦ:

  • розвиток ефективних взаємовигідних партнерських зв'язків із закладами вищої освіти, науковими, культурними та іншими установами, бізнес структурами зарубіжних країн;
  • участь у міжнародних проектах і програмах;
  • проведення на базі Університету міжнародних науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок, круглих столів;
  • підбір та направлення для проходження навчання, стажування та обміну досвідом за кордоном викладачів, аспірантів і студентів ПУЕТ;
  • запрошення до Університету зарубіжних фахівців для читання лекцій, надання наукових консультацій, проведення «майстер-класів».