Наука
Головна / Наука / Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів

Яріш
Олена Валентинівна

Суткович
Тетяна Юліанівна

Хван
Антоніна Володимирівна

Місюкевич
Валентина Іванівна

к.е.н., доцент кафедри фінансів,
керівник науково-методичної секції «Організація науково-дослідної роботи студентів» науково-методичної ради університету

к.т.н., доцент кафедри технології харчових виробництв та ресторанного господарства, керівник науково-дослідної роботи студентів на факультеті харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

старший викладач кафедри ділової іноземної мови,
керівник науково-дослідної роботи студентів на факультеті фінансів і обліку

к.е.н., доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва,
керівник науково-дослідної роботи студентів на факультеті товарознавства, торгівлі  та маркетингу
 
Науково-дослідна робота студентів в університеті здійснюється як у процесі навчання (за розкладом занять), так і у поза аудиторний час – у процесі творчої самостійної діяльності.
 

Метою такого виду діяльності є:

 • формування наукового світогляду
 • сприяння особистісному професійному становленню
 • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей
 • формування навичок самостійної науково-дослідної роботи
 • залучення талановитої молоді до науково-дослідної роботи кафедр
 • створення та розвиток творчих колективів, наукових шкіл, виховання та підготовка молодих вчених

Кожний студент впродовж навчання в університеті виконує декілька курсових та випускову роботу, в яких має можливість проілюструвати вміння застосовувати інструментарій наукових досліджень для постановки та розкриття конкретних проблем теорії та вирішення проблем практики господарювання певного підприємства. Роботи, у яких є суттєві елементи наукової новизни, рекомендуються для участі у конкурсах у інших ВНЗ.

Продовжується конкурс з відбору студентів денної форми навчання Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на участь у стипендіальній програмі Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA».

До участі у конкурсі будуть допущені наукові роботи студентів, які за рішенням конкурсної комісії університету відповідають встановленим вимогам щодо змісту та оформлення. Конкурсні роботи та пакет документів за визначеним умовами конкурсу переліком необхідно подати до науково-організаційного відділу (ауд. 432).

Детальна інформація про умови проведення Конкурсу, вимоги до конкурсних робіт та бланк заявки на участь розміщені у сітьових папках: eldok-vpond-in-КОНКУРСИ та COMMON - інформація науково-організаційного відділу.

 

 


 

21-22 квітня 2015 року у ПУЕТ відбулась XXXVІІІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2014 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

Для підведення підсумків роботи наукових студентських об’єднань, з метою подальшого підвищення якості підготовки висококонкурентних випускників, які володіють основами наукових досліджень, більш широкого залучення студентів до наукової роботи 21-22 квітня 2015 року у ПУЕТ відбулась XXXVІІІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2014 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».


 

Нові наукові перемоги студентів спеціальності «Економіка підприємства»

2–3  квітня 2015 року на базі Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка та управління підприємствами», у якому взяла участь студентка ІV курсу спеціальності «Економіка підприємства» Рижа Світлана Павлівна (науковий керівник – асистент Сергійчук Вікторія Олегівна). 


 

Успіхи студентів спеціальності «Економіка підприємства» на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт

З метою активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах відповідно до Положення «Про Всеукраїнський конкурс дипломних, магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів» Президії Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва, базовим закладом якої є Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 7–8 квітня 2015 р. було проведено Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіки підприємства» освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр. У складі комісії працювали викладачі з провідних вищих навчальних закладів України.


 

 

УВАГА!!!  Результати 2 етапу конкурсу Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука

 Для участі у Конкурсі - 2013/14 Стипендіальної програми «Завтра.UA» було направлено всього 2036 пакетів документів. З них:

 • за програмою партнерства з 84 ВНЗ-партнерами після першого відбіркового етапу було подано 1667 пакетів документів;
 • безпосередньо до адміністрації Програми для участі у конкурсному доборі було направлено 369 пакетів документів.

Через порушення «Умов проведення Конкурсу-2013/14 Стипендіальної програми «Завтра.UA» 172 конкурсанта було не допущено до участі у другому етапі конкурсу.

У другому турі  Конкурсу-2013/14 за результатами роботи експертів до участі у третьому турі було допущено  654 конкурсанта, з них 6 -  студенти Полтавського університету економіки і торгівлі.

Учасники 3-го туру Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» 2013-2014

ПІБ студента

Назва роботи

ПІБ наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання

Заворотній Святослав Ігорович

Етикетні формули в мовотворчості Ліни Костенко

Бобух Надія Миколаївна, д.філол.н., проф.

Каплата Вікторія Павлівна

Застосування принципу «золотої пропорції» для прогнозування ефективності використання капіталу машинобудівного підприємства

Гудзь Тетяна Павлівна, к.е.н., доц.

Пойдун Лілія Олександрівна

Доброчинна діяльність споживчої кооперації України у  ХХ- на початку ХХІ ст.

Оніпко Тетяна Володимирівна, д.і.н., доцент

Приходько Катерина Андріївна

Дистанційне навчання HR-менеджерів: основні форми і складові

Степанова Лариса Валентинівна, к.е.н.

Селіхін Борис  Вікторович

Новий  підхід до оцінки фінансової безпеки підприємства та його практичне застосування

Подольська Валентина Олексіївна, доцент

Соколовська Оксана Анатоліївна

Проблеми формування ефективної системи державного регулювання фондового ринку України

Шаповалов Віталій Олегович, к.е.н.

 

На базі ПУЕТ проведено  ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  з напрямів (спеціальностей) «Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праці»

З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 9 вересня 2013 року №1281 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013-2014 навчальному році» на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Маркетинг та управління персоналом і економіка праці».
На запрошення взяти участь у ІІ турі даного Конкурсу до ПУЕТ надійшло 218 робіт (129 з маркетингу з 68  вищих навчальних закладів всіх регіонів України та 89 з управління персоналом і економіки праці з 47 ВНЗ).
ІІ тур Конкурсу проходив у два етапи.
На першому етапі, який було проведено 18 лютого 2014 року у ПУЕТ, Галузева конкурсна комісія здійснила рецензування всіх студентських наукових робіт, представлених на Конкурс (фото 1-4).

Фото 1. Засідання членів Галузевої конкурсної комісії з секції «Маркетинг»      

Фото 2. Засідання членів Галузевої конкурсної комісії з секції «Маркетинг»
Фото 3. Засідання членів Галузевої конкурсної комісії з секції «Управління персоналом і економіка праці» Фото 4. Засідання членів Галузевої конкурсної комісії з секції «Управління персоналом і економіка праці»

До складу Галузевої конкурсної комісії ввійшли доктори та кандидати економічних наук з: Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет», Дніпропетровської державної фінансової академії, Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецького національного університету, Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», Тернопільського національного економічного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, Макіївського економіко-гуманітарного інституту, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Сумського державного університету, Харківського державного університету харчування і торгівлі, Харківського національного економічного університету, Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

За підсумками засідання було відібрано кращі студентські наукові робіт з-поміж усіх, представлених на Конкурс. Кожний учасник отримав персональне запрошення на підсумкову конференцію для захисту результатів власних наукових досліджень у вигляді доповідей та презентацій.

На конференцію, що відбулася 29 березня 2014 року, запрошено авторів 81 роботи (50 робіт з маркетингу з 49 ВНЗ та 31 роботи з управління персоналом і економіки праці з 29 ВНЗ).  

На конференції працювали секції за напрямами:

 • маркетинг (фото 5-8);
 • управління персоналом та економіка праці (фото 9-12);.
Фото 5. Заслуховуються доповіді студентів на конференції з секції «Маркетинг» Фото 6. Доповідь на конференції з секції «Маркетинг»
Фото 7. Заслуховуються доповіді студентів на конференції з секції «Маркетинг» Фото 8. Доповідь на конференції з секції «Маркетинг»
Фото 9. Заслуховуються доповіді студентів на конференції з секції «УПЕП» Фото 10. Доповідь на конференції з секції «УПЕП»
Фото 11. Заслуховуються доповіді студентів на конференції з секції «УПЕП» Фото 12. Заслуховуються доповіді студентів на конференції з на конференції з секції «УПЕП»

Студенти, що не змогли приїхати на конференцію з об’єктивних причин, мали змогу захистити свої роботи за допомогою відеозв’язку. Так, на зв'язок з ПУЕТ вийшли представники наступних ВНЗ: Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України; Кримський економічний інститут ГВУЗ «КНЭУ им. В. Гетьмана»; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського; Хмельницький національний університет (фото 13-14).

Фото 13. Заслуховуються доповіді студентів за допомогою відеозв’язку з секції «Маркетинг»

Фото 14. Заслуховуються доповіді студентів за допомогою відеозв’язку з секції «УПЕП»

За підсумками конференції її учасників нагороджено дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів та заохочувальними дипломами університету.

Кількість нагород розподілена так:

 • 11 дипломів І ступеня (6 з маркетингу та 5 з УПЕП);
 • 17 дипломів ІІ ступеня (10 з маркетингу та 7 з УПЕП);
 • 28 дипломів ІІІ ступеня (17 з маркетингу та 11 з УПЕП).

Фото 15-22 – нагородження переможців:

Фото 15.  Фото 16. 
Фото 17.  Фото 18. 
Фото 19. Фото 20.
Фото 21. Студенти, наукові керівники з секції «УПЕП» Фото 22.Студенти, наукові керівники з секції «Маркетинг»  

Оргкомітет вітає переможців та висловлює подяку працівникам Міністерства освіти і науки України за почесну місію проводити Конкурс у Вищому навчальному закладі Укоопспілки  «Полтавський університет економіки і торгівлі»; керівникам вищих навчальних закладів – за  направлення для роботи Галузевій конкурсній комісії визнаних в Україні науковців у сфері маркетингу та управління персоналом; членам Галузевої конкурсної комісії – за високопрофесійну та організовану роботу; науковим керівникам робіт та керівникам  навчальних закладів – за організацію науково-дослідної роботи студентів на високому рівні та якісне керівництво науковими дослідженнями студентів.