Вибіркові дисципліни
Головна / Вибіркові дисципліни
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Вибіркові дисципліни

Індивідуальна освітня траєкторія студента

Що це?

Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.

Який обсяг?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії передбачає можливість індивідуального вибору студентами кожної освітньої програми вибіркових дисциплін в обсязі 25% від загального обсягу кредитів:

Рівень вищої освіти

Обсяг в кредитах ЄКТС

молодший бакалавр

30 кредитів

бакалавр

60 кредитів

магістр

22,5/25 кредитів

 

Що таке кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - кредит ЄКТС)?

Кредит ЄКТС одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.

Що пропонує обирати Університет?

  1. навчальні дисципліни з переліку дисциплін, що формують загальні компетентності (загальноуніверситетський перелік) в розрізі курсів

Рівень вищої освіти

Вибіркова складова

молодший бакалавр

4 дисципліни

бакалавр

2 дисципліни щорічно

магістр

2 дисципліни

 

  1. навчальні дисципліни з переліку дисциплін, що формують професійні компетентності.

Рівень вищої освіти

Вибіркова складова

молодший бакалавр

2 дисципліни

бакалавр

2 дисципліни щорічно

магістр

12,5 кредитів / 3 дисципліни

 

ВАЖЛИВО!

Вибіркові навчальні дисципліни можуть вивчатися як в Університеті, так і в інших закладах вищої освіти, відповідно до двосторонніх договорів між закладами вищої освіти.

Коли здійснюється вибір?

У другому семестрі поточного навчального року на наступний рік навчання.

УВАГА! Обрані студентом навчальні дисциплін – ОБОВ’ЯЗКОВІ до вивчення та включаються у додаток до диплому.

ВАЖЛИВО!

Студенти, які НЕ СКОРИСТАЛИСЯ своїм правом вибору навчальних дисциплін, будуть розподілені Навчально-науковим центром забезпечення якості вищої освіти (ННЦЗЯВО) в попередньо сформовані групи з метою їх оптимізації.

 

Що обирати?

PDF icon Перелік груп з вивчення вибіркових дисциплін (загальноуніверситетський перелік) на 2020-2021 н.р.

Перелік вибіркових дисциплін на 2021-2022 н.р.:

Що потрібно зробити?

  • Ознайомитися  з переліком та силабусами навчальних дисциплін.
  • Проконсультуватися (за потреби) з гарантом освітньої програми та/або куратором
  • Відвідати презентації навчальних дисциплін.
  • ЗДІЙСНИТИ ВЛАСНИЙ ВИБІР!

Як обрати?

Вибір навчальних дисципліни з переліку дисциплін, що формують професійні компетентності. Вибір здійснюється за один тур. Результат вибору - навчальні дисципліни, обрані більшістю від загальної кількості студентів академічної групи.

Вибір навчальних дисципліни з переліку дисциплін, що формують загальні компетентності (загальноуніверситетський перелік). Вибір здійснюється у два тури. Якщо обрана Вами дисципліна не набрала достатньої кількості бажаючих її вивчати, Вам необхідно переобрати дисциплін у другом турі із скоригованого переліку дисциплін, що формують загальні компетентності (загальноуніверситетський перелік)