Eng

Erasmus+

Партнери

Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади омбудсмена 561640-EPP-1-2015-1-AZ-EPPKA2-CBHE-JP

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein”

ec.europa.eu

aesop.khazar.org

Мета проекту

Полягає у створенні, впровадженні та розвитку інституту омбудсмена в університетах України, Грузії та Азербайджану з метою захисту прав студентів та усунення перешкод для навчального процесу.

На основі європейського досвіду захисту прав студентів в університеті запроваджено посаду студентського омбудсмена. З 2018 року студентський омбудсмен якісно вплинув на забезпечення ефективності освітнього середовища університету: налагоджена ефективна комунікація всіх учасників освітнього процесу, підвищена оперативність реагування на проблемні та конфліктні ситуації між ними, відпрацьовані та поширені до загального використання алгоритми реагування й запобігання (попередження) деструктивних проявів в освітньому середовищі. Важливим є органічна імплементація студентського омбудсмена в дорадчі й колегіальні органи університету.

Більше інфортіції erasmusplus.org.ua

Завдання проекту:

 • розробка та впровадження навчальних матеріалів щодо захисту прав студентів
 • створення офісу омбудсмена студентів у кожному університеті
 • навчання омбудсменів та просвітницька діяльність серед усіх учасників освітнього процесу у кожному університеті

Напрями діяльності за проектом:

 • проведення дослідження щодо наявності порушень прав студентів
 • вивчення передового досвіду створення, впровадження, функціонування та розвитку інститутів омбудсмена в європейських університетах
 • розроблення установчих документів щодо створення офісу омбудсмена та впровадження посади омбудсмена в діяльність університету
 • розроблення навчальних та просвітницьких матеріалів щодо адвокації студентів
 • створення партнерської мережі та запуск веб-порталу по роботі інституту омбудсмену
 • проведення навчання омбудсменів та просвітницької діяльності учасників освітнього процесу у кожному партнерському університеті
 • розроблення системи якості проекту і проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту якості проекту
 • розроблення та реалізація стратегії розвитку інституту омбудсмена на рівні держави

Очікувані результати:

 • проведено дослідження щодо наявності порушень прав студентів
 • вивчено передовий досвід створення, впровадження, функціонування та розвитку інститутів омбудсмена в європейських університетах
 • розроблено установчі документи щодо створення інституту омбудсмена та впроваджено посаду омбудсмена в діяльність університету
 • розроблено навчальні та просвітницькі матеріали щодо адвокації студентів та викладачів
 • створено партнерську мережу та веб-портал по роботі інституту омбудсмену
 • проведено навчання омбудсменів та просвітницької діяльності адміністративного персоналу, викладачів і студентів у кожному партнерському університеті
 • розроблено систему якості проекту і проведено внутрішній та зовнішній аудит якості проекту
 • розроблено та реалізовано стратегію розвитку інституту омбудсмена на рівні держави

Тривалість проекту:

15.10.2015 – 14.10.2018

Отримувач гранту:

Державний університет Акакія Церетели, Грузія

Вітаємо! Відповідно до наказу МОН України №812 від 11 червня 2019 року нашого друга, колегу, достойного представника дружної команди ПУЕТ та першого в Україні студентського омбудсмена Студентський омбудсмен Полтавського університету економіки і торгівлі Василий Карманенко (Vasiliy Karmanenko) включено до робочої групи з розробки Загальнодержавної програми освіти в сфері прав людини!

Партнерство: