Eng

Правознавства

Завідувачка кафедри правознавства
Лаврик Галина Володимирівна
Дізнатись більше
Доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України
Білокінь Руслан Михайлович
Дізнатись більше
Доктор наук з державного управління, професор закладу вищої освіти
Гбур Зоряна Володимирівна
Дізнатись більше
Доктор юридичних наук, професор закладу вищої освіти
Гладкий Сергій Олександрович
Дізнатись більше
Доктор наук з державного управління, професор закладу вищої освіти
Древаль Юрій Дмитрович
Дізнатись більше
доктор юридичних наук, професор закладу вищої освіти
Деревянко Богдан Володимирович
Дізнатись більше
Доктор юридичних наук, доцент закладу вищої освіти
Дудченко Оксана Сергіївна
Дізнатись більше
Доктор юридичних наук, професор закладу вищої освіти
Захарченко Петро Павлович
Дізнатись більше
Доктор юридичних наук, професор закладу вищої освіти
Каменська Ніна Петрівна
Дізнатись більше
Доктор юридичних наук, доцент закладу вищої освіти
Селіхов Дмитро Анатолійович
Дізнатись більше
Доктор юридичних наук, професор закладу вищої освіти
Солдатенко Оксана Володимирівна
Дізнатись більше
Кандидат наук з державного управління, доцент закладу вищої освіти
Баранов Андрій Павлович
Дізнатись більше
Кандидат юридичних наук, доцент закладу вищої освіти
Брюховецька Марина Сергіївна
Дізнатись більше
Кандидат юридичних наук, доцент закладу вищої освіти
Волошина Яна Леонідівна
Дізнатись більше
Кандидат філософських наук, доцент закладу вищої освіти
Горбань Олена Вікторівна
Дізнатись більше
Кандидат юридичних наук, доцент закладу вищої освіти
Кульчій Олег Олександрович
Дізнатись більше
Доктор філософії, доцент закладу вищої освіти
Іщенко Тетяна Володимирівна
Дізнатись більше
Кандидат юридичних наук, доцент закладу вищої освіти
Романов Михайло Васильович
Дізнатись більше
Доктор філософії, доцент закладу вищої освіти
Соколовська Наталія Іванівна
Дізнатись більше
Кандидат юридичних наук, доцент закладу вищої освіти
Стрілець Богдан Васильович
Дізнатись більше
Кандидат історичних наук, доцент закладу вищої освіти
Терела Галина Василівна
Дізнатись більше
Кандидат юридичних наук, доцент закладу вищої освіти
Яковенко Микола Олексійович
Дізнатись більше
Кандидат юридичних наук, старший викладач закладу вищої освіти
Ясиновський Павло Володимирович
Дізнатись більше
Старший викладач закладу вищої освіти
Орел Вікторія Анатоліївна
Дізнатись більше
Іващенко Валерія Ігорівна
викладач закладу вищої освіти
Іващенко Валерія Ігорівна
Дізнатись більше
Викладач закладу вищої освіти
Круговий Сергій Вікторович
Дізнатись більше
Викладач закладу вищої освіти
Томіленко Каріна Володимирівна
Дізнатись більше

Контакти

Телефон (0532) 56-10-02
Пошта pravo@puet.edu.ua
Посилання http://www.pravo.puet.edu.ua
Кабінет 334а, 334

Кафедра правознавства як складова компоненту цілісної освітньої системи університету покликана забезпечувати реалізацію місії ПУЕТ, а саме:

  • розвиток потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників у процесі їх спільної інноваційної, організаційної, наукової та освітньої діяльності;
  • підготовку фахівців у сфері юриспруденції, котрі повинні забезпечувати реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків у ХХІ столітті.

Усвідомлюючи неможливість досягнення визначеного ідеалу без глибокої правової освіти та виховання, можна визначити основні завдання та напрями діяльності кафедри правознавства, спрямовані на досягнення поставленої мети – надання студентам повноцінних юридичних знань, прищеплення навичок умілого застосування теоретичних положень у ході практичної діяльності.

Пріоритетним напрямом роботи колективу кафедри є науково-дослідна діяльність за темою «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» (номер державної реєстрації в УкрНТІ 0112U005870). Упродовж кількох останніх років на базі кафедри здійснено підготовку докторської дисертації завідувачем кафедри, професором Лаврик Г. В. “Правове регулювання свободи совісті, віросповідання і діяльності релігійних організацій у радянській Україні (1919 – 1929 рр.)”; професором Гладким С. О. “Кооперативне законодавство в УСРР 1920-х років як феномен соціально-історичної реальності”; кандидатської дисертації доцентом Кульчієм О. О. “Правове регулювання договірних відносин обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”.

Завершують підготовку кандидатських дисертацій ст. викл. Ляхівненко С. М. (тема – “Правова природа міжнародних стандартів”) та ст. викл. Боберська К. Г. (тема – “Право на зайняття підприємницькою діяльністю в Україні та країнах Західної Європи”).

За останні роки викладачами кафедри підготовлено та опубліковано ряд монографій загальним обсягом 43,5 д.а., опубліковано десятки наукових статей загальним обсягом 17 д.а., тез повідомлень загальним обсягом 17 д.а. тощо.

З 2012 р. кафедрою проводиться щорічна всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір».

Викладачами кафедри підготовлено та опубліковано 62 навчально-методичних посібники для самостійного вивчення дисциплін за кредитно-модульною системою організацією навчального процесу, з них 3 – англійською мовою.

У 2014 році видано навчальний посібник з дисципліни «Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство» (проф. Лаврик Г. В., доц. Терела Г. В., доц. Харченко Т. О., доц. Машкіна С. В., ст. викл. Кульчій О. О., ст. викл. Ляхівненко С. М.), рекомендований МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ (лист № 1/11 – 8267 від 15.05.2013 р.).

Вже в 70–80 рр. минулого століття студенти ПКІ вивчали правознавчі дисципліни. Проте окремої кафедри правознавства в інституті не було − викладачі правознавчих дисциплін мали свою секцію, яка входила до того чи іншого науково-викладацького підрозділу. Як самостійний підрозділ, кафедра правознавства була створена у червні 1998 р. Своїм зростанням кафедра правознавства має завдячувати викладачам правових дисциплін доцентам С.В.Куцепал, М.І.Лахижі, С.В.Машкіній, ст. викладачам С.В.Бражнік, В.М.Глазкову, А.М.Рябковій, О.С.Якушиній, асистентам К.І.Клочко, А.В.Мироновій, В.П.Пікулю, М.М.Посоховій, М.Е.Пушкіній, В. М.Селегенєву, Т.Р.Федотовій, старшим лаборантам Т.А.Більській, О.О.Гнаток,   В.О.Ніколаєнко та С.М.Рускевич, усім тим, хто за останнє десятиліття долучався до її розбудови. Вагомий внесок у цю справу зробили завідувачі кафедри доценти Раїса Семенівна Балакірєва (1998-1999), Сергій Олександрович Гладкий (1999-2002) і Олександр Михайлович Коросташов (2002-2008).

Для кафедри правознавства характерне поєднання традицій, закладених старшими поколінням викладачів, та сучасного потужного наукового потенціалу. Поряд з досвідченими науковцями – кандидатами юридичних  та історичних наук, доцентами С.О. Гладким, М.І. Лахижею, А.С. Соколом, Г.В. Терелою, Т.О. Харченко – плідно трудяться молоді члени кафедрального колективу: старші викладачі О.О. Кульчій, С.М Ляхівненко, К.Г. Боберська.

У 2008 році кафедру очолила доктор юридичних наук, доцент Галина Володимирівна  Лаврик.

Тематичні новини

Запрошуємо взяти участь у роботі ХІІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції «ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ: ОСВІТНІЙ ВИМІР»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХІІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції «ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ: ОСВІТНІЙ ВИМІР» (з дистанційною участю), яка відбудеться у Полтавському університеті економіки і торгівлі 06 червня 2024 року Робочі мови конференції: українська, англійська. Тематичні напрями конференції: Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти. Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілістичний) ракурс. […]

25

Знайомство здобувачів-правників зі специфікою роботи системи Custody records у Полтавському районному управлінні поліції та презентація здобутків навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» ПУЕТ

03 квітня 2024 року здобувачі першого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, зустрілись із представниками Полтавського районного управління поліції в Полтавській області (далі − ПРУП). Під час зустрічі студентів ознайомили зі специфікою роботи та діяльністю поліції, продемонстрували роботу системи Custody records (це система, що запобігає порушенню прав людини в ізоляторах тимчасового тримання), що діє в […]

216

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 Право за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

У Полтавському університеті економіки і торгівлі у період з 27.03.2024 по 29.03.2024 року у віддаленому (дистанційному) режимі проходитиме акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 Право за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. З програмою роботи експертної групи можна ознайомитися за посиланням: http://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2024/03/programa_vizytu_p_b23.pdf У рамках акредитаційної експертизи проходитиме відкрита зустріч, на яку запрошуються усі бажаючі. […]

86

Зустріч з представниками сектору дотримання прав людини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області

18 березня 2024 року на базі навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» ПУЕТ відбулася зустріч студентів 2-го курсу першого (бакалаврського) та 1-го курсу другого (магістерського) рівнів вищої освіти, спеціальності 081 Право з представниками сектору дотримання прав людини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області. Метою зустрічі було розповісти студентам-правникам про діяльність роботи поліцейських, а саме про їх […]

45

Магістри ПУЕТ долучилися до проєкту Державної митної служби України «Ключові компоненти здійснення митної справи»

Суть проєкту полягає в тому, що студенти мають пройти дистанційне навчання від Держмитслужби і у разі його успішного завершення можуть бути призначені на вакантні посади у митних органах України. Згідно з умовами програми, участь у ній можуть брати студенти ступеня «магістр». Наразі до проєкту приєдналися 25 закладів вищої освіти України, з якими підписані меморандуми про співпрацю. […]

130

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН СТУДЕНТІВ спеціальності 081 Право освітньо-професійна програма «Право»

06 лютого 2024 року  у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся атестаційний екзамен студентів 2 курсу заочної форми навчання групи ПРмлис-21 спеціальності 081 Право освітньо-професійна програма «Право». Працювала екзаменаційна комісія у складі голови комісії Короєда Сергія Олександровича, доктора юридичних наук, професора, професора кафедри права та публічного управління закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» та членів комісії Лаврик […]

68

Всеукраїнський вебінар для лідерів громад «Громади і виклики екологізації регіонального управління під час війни»

26 січня 2024 року здобувачі освітньої програми «Публічне адміністрування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування відвідали всеукраїнський вебінар для лідерів громад «Громади і виклики екологізації регіонального управління під час війни». У ході заходу, який об’єднав понад 400 учасників з усіх громад держави, обговорювалися виклики, з якими стикаються громади у ході управління екологією. Організатори донесли до присутніх, що сьогодні […]

80

Презентація результатів пілотного проєкту з мінімізації корупційних ризиків у трьох правничих школах України

25 січня 2024 року відбулася презентація результатів пілотного проєкту з мінімізації корупційних ризиків у трьох правничих школах України: Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Запорізького національного університету та Ужгородського національного університету. У заході взяли участь представники правничої школи Полтавського університету економіки і торгівлі та Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, д.е.н., професор […]

99
БІЛЬШЕ НОВИН