Eng

Правознавства

Завідувачка кафедри правознавства
Лаврик Галина Володимирівна
Дізнатись більше
доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України
Білокінь Руслан Михайлович
доктор наук з державного управління, професор
Гбур Зоряна Володимирівна
доктор юридичних наук, професор
Гладкий Сергій Олександрович
кандидат юридичних наук, доцент
Дудченко Оксана Сергіївна
доктор юридичних наук, професор
Каменська Ніна Петрівна
доктор юридичних наук, доцент
Селіхов Дмитро Анатолійович
доктор юридичних наук, професор
Солдатенко Оксана Володимирівна
кандидат наук з державного управління, доцент
Баранов Андрій Павлович
кандидат юридичних наук, доцент
Брюховецька Марина Сергіївна
кандидат юридичних наук, доцент
Волошина Яна Леонідівна
кандидат філософських наук, доцент
Горбань Олена Вікторівна
кандидат юридичних наук, доцент
Кульчій Олег Олександрович
доктор філософії в галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право, доцент
Іщенко Тетяна Володимирівна
кандидат юридичних наук, доцент
Романов Михайло Васильович
доктор філософії в галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, доцент
Соколовська Наталія Іванівна
кандидат юридичних наук, доцент
Стрілець Богдан Васильович
кандидат історичних наук, доцент
Терела Галина Василівна
кандидат юридичних наук, старший викладач
Колотілова Тетяна Михайлівна
старший викладач
Орел Вікторія Анатоліївна
доктор філософії в галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право, старший викладач
Суденко Юлія Анатоліївна
викладач
Цибенко Давид Сергійович

Контакти

Телефон (0532) 56-10-02
Пошта pravo@puet.edu.ua
Посилання http://www.pravo.puet.edu.ua
Кабінет 334а, 334

Кафедра правознавства як складова компоненту цілісної освітньої системи університету покликана забезпечувати реалізацію місії ПУЕТ, а саме:

  • розвиток потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників у процесі їх спільної інноваційної, організаційної, наукової та освітньої діяльності;
  • підготовку фахівців у сфері юриспруденції, котрі повинні забезпечувати реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків у ХХІ столітті.

Усвідомлюючи неможливість досягнення визначеного ідеалу без глибокої правової освіти та виховання, можна визначити основні завдання та напрями діяльності кафедри правознавства, спрямовані на досягнення поставленої мети – надання студентам повноцінних юридичних знань, прищеплення навичок умілого застосування теоретичних положень у ході практичної діяльності.

Пріоритетним напрямом роботи колективу кафедри є науково-дослідна діяльність за темою «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» (номер державної реєстрації в УкрНТІ 0112U005870). Упродовж кількох останніх років на базі кафедри здійснено підготовку докторської дисертації завідувачем кафедри, професором Лаврик Г. В. “Правове регулювання свободи совісті, віросповідання і діяльності релігійних організацій у радянській Україні (1919 – 1929 рр.)”; професором Гладким С. О. “Кооперативне законодавство в УСРР 1920-х років як феномен соціально-історичної реальності”; кандидатської дисертації доцентом Кульчієм О. О. “Правове регулювання договірних відносин обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”.

Завершують підготовку кандидатських дисертацій ст. викл. Ляхівненко С. М. (тема – “Правова природа міжнародних стандартів”) та ст. викл. Боберська К. Г. (тема – “Право на зайняття підприємницькою діяльністю в Україні та країнах Західної Європи”).

За останні роки викладачами кафедри підготовлено та опубліковано ряд монографій загальним обсягом 43,5 д.а., опубліковано десятки наукових статей загальним обсягом 17 д.а., тез повідомлень загальним обсягом 17 д.а. тощо.

З 2012 р. кафедрою проводиться щорічна всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір».

Викладачами кафедри підготовлено та опубліковано 62 навчально-методичних посібники для самостійного вивчення дисциплін за кредитно-модульною системою організацією навчального процесу, з них 3 – англійською мовою, 10 – російською мовою.

У 2014 році видано навчальний посібник з дисципліни «Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство» (проф. Лаврик Г. В., доц. Терела Г. В., доц. Харченко Т. О., доц. Машкіна С. В., ст. викл. Кульчій О. О., ст. викл. Ляхівненко С. М.), рекомендований МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ (лист № 1/11 – 8267 від 15.05.2013 р.).

Вже в 70–80 рр. минулого століття студенти ПКІ вивчали правознавчі дисципліни. Проте окремої кафедри правознавства в інституті не було − викладачі правознавчих дисциплін мали свою секцію, яка входила до того чи іншого науково-викладацького підрозділу. Як самостійний підрозділ, кафедра правознавства була створена у червні 1998 р. Своїм зростанням кафедра правознавства має завдячувати викладачам правових дисциплін доцентам С.В.Куцепал, М.І.Лахижі, С.В.Машкіній, ст. викладачам С.В.Бражнік, В.М.Глазкову, А.М.Рябковій, О.С.Якушиній, асистентам К.І.Клочко, А.В.Мироновій, В.П.Пікулю, М.М.Посоховій, М.Е.Пушкіній, В. М.Селегенєву, Т.Р.Федотовій, старшим лаборантам Т.А.Більській, О.О.Гнаток,   В.О.Ніколаєнко та С.М.Рускевич, усім тим, хто за останнє десятиліття долучався до її розбудови. Вагомий внесок у цю справу зробили завідувачі кафедри доценти Раїса Семенівна Балакірєва (1998-1999), Сергій Олександрович Гладкий (1999-2002) і Олександр Михайлович Коросташов (2002-2008).

Для кафедри правознавства характерне поєднання традицій, закладених старшими поколінням викладачів, та сучасного потужного наукового потенціалу. Поряд з досвідченими науковцями – кандидатами юридичних  та історичних наук, доцентами С.О. Гладким, М.І. Лахижею, А.С. Соколом, Г.В. Терелою, Т.О. Харченко – плідно трудяться молоді члени кафедрального колективу: старші викладачі О.О. Кульчій, С.М Ляхівненко, К.Г. Боберська.

У 2008 році кафедру очолила доктор юридичних наук, доцент Галина Володимирівна  Лаврик.

Balakireva

Р.С.Балакірєва
 завідувач кафедри
у 1998–1999 рр.

С.О.Гладкий
завідувач кафедри
у 1999–2002 рр.

Korostashov

О.М.Коросташов
завідувач кафедри
у 2002–2008 рр.

Lavryk

Г.В.Лаврик
завідувач кафедри
з 2008 р.

Тематичні новини

Практиканти навчального юридичного центру «Правова студія» ПУЕТ провели правопросвітницький тренінг «ні – насильству» для учнів 5-го класу гімназії № 8

24 листопада 2023 року студентка-практикантка Навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Діана Величко під керівництвом старшого викладача закладу вищої освіти Орел Вікторії Анатоліївни провела тренінг для учнів 5-го класу Гімназії №8 імені Панаса Мирного Полтавської міської ради на тему «НІ – НАСИЛЬСТВУ». За мету тренінгу було поставлено: ознайомити учнів з поняттями […]

48

Команда студентів навчального юридичного центру «Правова студія» ПУЕТ взяла участь у гакатоні Street Law 2023 року

Гакатон Street law 2023 року видався надзвичайно цікавим і інформативним. Протягом 4 днів учасникам вдалося прослухати 9 вебінарів та воркшопів, а також виконати 3 завдання, які були спрямовані на креативність команд. У Гакатоні взяли участь 22 обдаровані команди, які доклали немалих зусиль, щоб створити крутий просвітницький продукт. На виконання завдань командам було надано 200 годин. […]

40

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВИХ ГРУП: МІЖНАРОДНИЙ ТА НОЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ»

19 жовтня 2023 року студенти-практиканти навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Вікторія Баклан та  Марина Білодід, керівник навчальної практики Вікторія Орел взяли участь у науково-практичній конференції «Захист соціально вразливих груп: міжнародний та національний виміри», що відбувався в онлайн формі на платформі ZOOM. Конференцію організував Інститут держави і права імені В.М. Корецького […]

18

УЧАСТЬ У ОНЛАЙН-ТРЕНІНГУ «РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІХ ПРОЦЕСАХ» ШКОЛИ АДВОКАТІВ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ЛІДЕРІВ В УКРАЇНІ ТА САКАРТВЕЛО

17 жовтня 2023 року студентка-практикантка Навчального юридичного центру «Правова СТУДіЯ» Полтавського університету економіки і торгівлі Марина Білодід взяла участь у онлайн-тренінгу «Роль громадянського суспільства в євроінтеграційних процесах. Даний захід був третім у серії тренінгів для школи адвокатів громадських лідерів в Україні та Сакатрвело в межах програми «Світ толерантності» (Сакартвело) і громадською організацією «Вектор Прав Людини» […]

19

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ З НАГОДИ ДНЯ ЮРИСТА

Щосеместру кафедрою правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі проводяться різноманітні інтелектуальні «батли». 10 жовтня 2023 року серед студентів І курсу спеціальності «Право» ПУЕТ відбулася  інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», присвячена Дню юриста. На початку змагання учасників команд привітали зі святом та побажали майбутньої успішної самореалізації в правничій сфері. Після уточнення правил гри та вирішення всіх організаційних питань […]

67

Запрошуємо взяти участь в інтелектуальній грі “Що? Де? Коли?”

Шановні студенти 1 курсу! Запрошуємо взяти участь у складі команд в інтелектуальній грі “Що? Де? Коли?” з нагоди Дня юриста, яка відбудеться 10 жовтня 2023 року об 11.00 в ауд.331. Реєстрація команд здійснюється електронною поштою (law.puet@gmail.com, відповідальна – Вікторія Орел)

65

26 вересня 2023 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулися урочистості з нагоди Дня працівників освіти

Ректор Олексій Нестуля, д. і. н., професор привітав  колектив університету з Днем працівників освіти і побажав сили духу, мужності і натхнення всім українським педагогам, які не тільки навчають людей різних поколінь, а й формують національну ідентичність, роблять знання зброєю свободи. Цьогоріч  наше професійне свято збігається з Днем захисників і захисниць України, які боронять саме українське буття. Уклоняємося […]

92

ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ З ДОКУМЕНТУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ДЛЯ АДВОКАТІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

22-23 вересня 2023 року в місті Суми було проведено тренінг за темою: «Документування воєнних злочинів» для адвокатів та працівників системи з надання безоплатної правової допомоги, який був організований Громадською організацією «Харківська правозахисна група». Одним із запрошених тренерів-експертів на цьому заході був доцент кафедри правознавства Михайло Романов. Він провів заняття з тематики, що стосувалася питань загальних […]

45
БІЛЬШЕ НОВИН