Eng
Стеценко Володимир Валерійович
Кандидат економічних наук, доцент

Стеценко Володимир Валерійович

Кабінет: 401
Тел. 50-91-72
vladimirfun@gmail.com

Науковий профіль:

Автор понад 7 наукових статей у фахових виданнях України, серед них: «Методичні підходи до оцінки ефективності системи маркетингових комунікацій», «Методичні підходи оцінки конкурентоспроможності маркетингових комунікацій на підприємствах системи споживчої кооперації України». Захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації».

Керівник студентського дискусійного клубу.