Eng
50

28 червня 2024 року відбулося засідання Вченої ради Полтавського університету економіки і торгівлі

Левова частка питань порядку денного стосувалася підбиття підсумків діяльності університету.

Голова засідання – заступник голови Вченої ради, перший проректор Наталія Педченко доповіла про результати проведеного в червні Марафону якості та накреслила план заходів, спрямованих на поліпшення якості освіти в ПУЕТ.

З результатами опитування випускників 2024 року  – здобувачів освітніх ступенів молодшого бакалавра та бакалавра  щодо рівня задоволеності якістю освітніх послуг у Полтавському університет економіки і торгівлі ознайомила присутніх директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти Олена Гасій. Також вона запропонувала до обговорення і затвердження низку нормативних документів університету.

Якість підготовки здобувачів вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра та магістра за результатами атестації ґрунтовно проаналізували директор Навчально-наукового інституту денної освіти Аліна Ткаченко та директор Навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання Віталіна Шимановська.

Звіт про роботу офісу студентського омбудсмена  (Уповноваженого з прав студентів) у 2023–2024 навчальному році представила директор офісу студентського омбудсмена Вікторія Орел. Крім цього, вона докладно зупинилася на результатах опитування здобувачів вищої освіти ПУЕТ щодо стану дотримання їх прав, свобод та законних інтересів, яке провів офіс студентського омбудсмена.

З доповіддю про хід виконання Плану заходів Полтавського університету економіки і торгівлі з формування контингенту студентів у 2024 році виступив проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Манжура.

Вчена рада обговорила і затвердила зміни до Правил прийому до Полтавського університету економіки і торгівлі у 2024 році та Правил прийому до аспірантури університету, які презентувала відповідальний секретар приймальної комісії Олена Горячова.

На засіданні відбулося балотування щодо присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора.

Вчена рада обрала делегата на з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. На цьому поважному зібранні університет представить завідувач кафедри правознавства, д. ю. н., професор Галина Лаврик.

На засіданні обговорено та ухвалено рішення щодо утворення разової спеціалізованої вченої ради, науково-дослідної діяльності аспірантів і докторантів та ін.

Вчена рада затвердила кандидатури Антона Філіпповського,здобувача освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, та Данила Посполітака, здобувача освітньої програми «Підприємництво, торгівля та логістика» за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 076 Підприємництво та торгівля, для призначення іменних стипендій Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) на період 01.08.2024 – 31.01.2025 рр.

БІЛЬШЕ НОВИН