Eng
57

28 лютого 2024 року відбулося чергове засідання Вченої ради Полтавського університету економіки і торгівлі

На початку засідання голова Вченої ради, ректор університету Олексій Нестуля вручив Почесну грамоту виконавчого комітету Полтавської міської ради за багаторічну сумлінну працю на благо Полтавської територіальної громади, вагомий внесок  у підготовку висококваліфікованих фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України, значні досягнення у навчально-виховній, науковій і громадській роботі та з нагоди ювілею Русланові Білоконю, доктору юридичних наук, доценту, професору кафедри правознавства.

Левова частка питань порядку денного стосувалася підбиття підсумків діяльності університету. Зокрема, про результати моніторингу науково-дослідної роботи у 2023 році доповіла перший проректор Наталія Педченко. Вона акцентувала на зростанні публікаційної активності науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, високій якості понад 60 проведених наукових заходів, підкреслила вагомий внесок академічної спільноти в популяризацію науки та інновацій у регіоні. Вчена рада обговорила й затвердила звіт  про науково-дослідну роботу університету та накреслила завдання щодо її подальшого розвитку і вдосконалення.

З ґрунтовними доповідями про підсумки фінансово-господарської діяльності Полтавського університету економіки і торгівлі  у 2023 році виступили головний бухгалтер, в. о. начальника фінансово-економічного управління Світлана Зінчик та проректор з адміністративно-господарської роботи Наталія Соколенко.

Вчена рада обговорила й затвердила рішення щодо оцінки якості освітнього процесу за результатами підсумкової атестації випускників, які представили директори навчально-наукових інститутів: денної освіти Аліна Ткаченко, заочно-дистанційного навчання Віталіна Шимановська та міжнародної освіти Сергій Гаркуша.

Затверджено освітні програми і навчальні плани спеціальностей 081 Право та 281 Публічне управління та адміністрування освітніх рівнів бакалавра та магістра набору 2024 року, які пройшли попереднє обговорення (доповідач – директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти Олена Гасій),  а також навчальні плани з підготовки іноземних громадян до вступу в заклади вищої освіти (доповідач – проректор з міжнародної роботи, в. о. директора навчально-наукового інституту міжнародної освіти Сергій Гаркуша).

Члени Вченої ради обговорили й затвердили план заходів щодо покращення організації навчально-виховного процесу в університеті, розроблений на виконання рішення від 20 грудня 2023 року, своєю чергою, ухваленого за результатами опитування здобувачів вищої освіти під час проведення Дня студентського самоврядування в ПУЕТ. Важливо, що студентство бере діяльну участь у співтворчості університетського середовища, дбає про комфортні умови навчання і дозвілля. Тому одним із питань порядку денного був аналіз  результатів опитування здобувачів вищої освіти щодо покращення умов проживання в гуртожитках, який представив голова Студентської ради Антон Філіпповський. Оцінки, критичні зауваження і поради, які висловили мешканці студентського містечка, неодмінно будуть враховані в діяльності університету.

Вчена рада рекомендувала до друку монографії та перший цьогорічний випуск «Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»», а також розглянула низку питань, пов’язаних із діяльністю аспірантури й докторантури.

БІЛЬШЕ НОВИН