Eng
43

29 травня 2024 року відбулося чергове засідання Вченої ради Полтавського університету економіки і торгівлі

На початку засідання голова Вченої ради, ректор Олексій Нестуля провів церемонію вручення Подяк працівникам університету за особливі заслуги, самовіддану працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, з нагоди Дня науки та Дня Конституції України. Також він вручив атестат доцента проректору з науково-педагогічної роботи, доценту кафедри педагогіки та суспільних наук Юрієві Матвієнку.

Вчена рада обговорила й ухвалила рішення про ліквідацію відокремленого структурного підрозділу – Миколаївського фахового коледжу бізнесу і права Полтавського  університету економіки і торгівлі.

Директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти Олена Гасій ґрунтовно проаналізувала результати анонімних опитувань здобувачів вищої освіти щодо задоволеності освітніми послугами в умовах воєнного стану у ІІ семестрі 2023–2024 навчального року, науково-педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу в умовах воєнного стану та адміністративно-обслуговуючого персоналу щодо задоволеності умовами праці в ПУЕТ. Висловлені в них оцінки, зауваження й поради будуть враховані в низці запропонованих заходів, спрямованих на підвищення якості діяльності університеті.

Олена Гасій представила висновки й рекомендації, які надали експертні групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Галузеві експертні ради щодо освітніх програм «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент та «Право» спеціальності 081 Право за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Реагуючи на виклики сьогодення і плануючи освітній процес наступного навчального року, Вчена рада підтримала подання про зміну гарантів освітніх програм.

Вчена рада обговорила й затвердила низку нормативно-правових документів університету, а також рекомендувала до друку № 2 (112) журналу «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»» за 2024 рік.

З усіх питань порядку денного ухвалено відповідні рішення.