Eng
66

30 квітня 2024 року відбулося чергове засідання Вченої ради  Полтавського університету економіки і торгівлі

Через повітряну тривогу Вчена рада університету  зібралася в одній з навчальних аудиторій, розташованих в укритті.

Засідання почалося з віншування з днем народження членкині ради Діни Сичук – голови Студентської ради Навчально-наукового інституту денної освіти, здобувачки вищої освіти освітньої програми «Міжнародний бізнес» ступеня бакалавра. Привітальні слова голови Вченої ради, ректора Олексія Нестулі з наголошенням на ключовій ролі молоді в розвитку ПУЕТ як сучасного інноваційного університету стали епіграфом до розгляду низки питань порядку денного.

Вчена рада обговорила і затвердила представлені директором навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти Оленою Гасій положення, які регламентують діяльність структурних підрозділів. Зокрема, йдеться про Навчально-науковий центр «STEАM-хаб», який об’єднав у собі лабораторію робототехніки, лабораторію адитивних технологій, лабораторію імерсивних технологій, лабораторію сучасних освітніх технологій, тренінговий центр мобільної робототехніки, освітній центр повітряної робототехніки, – уже відомі в регіоні осередки науково орієнтованої та науково-технічної підготовки школярів, студентів, вчителів, науково-педагогічних працівників, ветеранів та членів їхніх родин, внутрішньо-переміщених осіб. В університеті  сформоване інноваційне середовище для реалізації освітнього процесу, наукових студій, проведення  виставок, майстер-класів, конкурсів, фестивалів тощо. Нещодавно ПУЕТ пройшов міжнародну сертифікацію і здобув статус «STEAM TEAM», який підтверджує високу готовність  впровадження STEAM / STEM методів та підходів в освіті, найвищий рівень технічного оснащення та підготовки фахівців.  

Обговорені й затверджені положення, пов’язані з діяльністю Навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації, який об’єднує відповідні кафедри та інші підрозділи для реалізації освітньої та наукової складників у процесі підготовки здобувачів ступеня доктора філософії і докторів наук.

Вчена рада заслухала доповідь проектора з науково-педагогічної роботи Олександра Манжури про результати атестації здобувачів вищої освіти  третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії та ухвалила рішення про їх переведення на другий рік навчання за відповідним спеціальностями.

Також затверджено перелік дисциплін вільного вибору професійних компетентностей для здобувачів вищої освіти ступеня магістра набору 2024 року денної та заочної форми навчання на 2024–2025 навчальний рік.

Забезпеченню високої якості освітнього процесу в наступному навчальному році сприятимуть рекомендовані до друку підручники «Міжнародні стандарти аудиту» (авторський колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту: Алла Мілька, к. е. н., доцент, завідувач кафедри, Валерій Плаксієнко, д. е. н., професор,  Олена Артюх-Пасюта, к. е. н., доцент, Микола Любимов, к. е. н., доцент) та «Кримінальне право України (Загальна частина)», (автори: Віктор Сухонос, д. ю. н., професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного університету,  Володимир Сухонос, д. ю. н., професор, завідувач кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права Сумського державного університету, Ольга Бондаренко, д. ю. н., професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного університету, Руслан Білокінь, д. ю. н., доцент, професор кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі).

64
БІЛЬШЕ НОВИН