Eng
40

АНКЕТУВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ Навчально-науковим інститутом харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

АНКЕТУВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ Навчально-науковим інститутом харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfzlvwpeFVYqGDte-AoWIAsHGCiLSVPUIfc5m3JRVJN9XMdw/viewform

БІЛЬШЕ НОВИН