Eng

30

Дні науки в Полтавському університеті економіки і торгівлі

Інколи, міркуючи про культуру воєнних часів, повторюємо вслід за Цицероном: «Коли гримлять гармати, музи мовчать». Вислів старий, красивий, але не надто точний, бо реалії засвідчують протилежне. Тоді, коли боротьба народу з ворогом вітальна, – за саме життя на своїй землі, – постає потреба захистити і зберегти найцінніше – людину з її ідентичністю, свободою самовираження, енергією творчості, націю з мистецькими й інтелектуальними досягненнями.

Нам, як і нашим предкам, є за що боротися. Кожен на своєму місці наближає перемогу, творить нові сенси, які стануть основою нашого повоєнного майбутнього, і воднораз із особливою гостротою відчуває справжню вартість усталеного і звичайного. Тому коли виникло питання, чи на часі проведення традиційних Днів науки, ключової подією яких є щорічна студентська конференція, академічна спільнота Полтавського університету економіки і торгівлі відповіла: так!

13 квітня 2022 року відбулося відкриття ХLV Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік.

З вітальним словом до учасників зібрання звернувся проректор з науково-педагогічної роботи, д. е. н., доцент Олександр Манжура, який акцентував на важливості наукової та інноваційної діяльності в умовах воєнного стану та на зростанні її ролі в Україні після перемоги. Директор Навчально-наукового інституту денної освіти, к. т. н., доцент Аліна Ткаченко підкреслила перспективність наукових студій здобувачів вищої освіти, майбутніх висококваліфікованих фахівців, які розвиватимуть культурний та економічний потенціал нашої держави.

На пленарному засіданні було виголошено доповіді з актуальних наукових проблем. Процесу формування нової парадигми лідерства в умовах воєнного часу присвятила свій виступ студентка 1 курсу освітньої програми «Маркетинг» Валерія Торяник (науковий керівник – д. пед. н., доцент Світлана Нестуля). Про визнання результатів неформального та інформального навчання як актуалітет в умовах воєнного стану йшлося у доповіді студентки першокурсниці освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» Оксани Кошевої (науковий керівник – Олена Гасій, к. е. н., доцент). Перекладознавчу компетентність і серйозний науковий підхід продемонструвала магістрантка освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно)» спеціальності «Філологія», перша – англійська» Діани Зеленько  у доповіді «Problems of translation and localization of the English-language comics» (науковий керівник – Наталія Сухачова, к. філол. н., доцент), візуалізувавши цікаве розкриття теми дотепною презентацією. Студентка 3 курсу освітньої програми «Економічна кібернетика»  Анжеліка Кудря (науковий керівник – Микола Рогоза, д. е. н., професор) проаналізувала тенденції формування інформаційного бізнесу в сучасних умовах. На перспективах соціального підприємництва, зростанні ролі кооперації в Україні після перемоги  наголошував студент 3 курсу освітньої програми «Підприємництво, товарознавство та логістика» Ярослав Огуй (науковий керівник – Ігор Юрко, к. е. н., доцент). Безсумнівну теоретичну і практичну значущість мали доповіді за результатами лабораторних досліджень студентки 2 курсу освітньої програми «Харчові технології та інженерія» Юлії Подойнік «Оцінка мікробіологічної небезпеки предметів повсякденного вжитку» (науковий керівник – Анжела Бородай, к. вет. н., доцент) та студентки 3 курсу освітньої програми «Експертиза та митна справа» Діани Костик «Експертне дослідження якості йогуртів» (науковий керівник – Олена Кириченко, к. т. н.). Вплив Covid-19 на конкурентоспроможність транснаціональних компаній ґрунтовно охарактеризувала студентка 4 курсу освітньої програми «Міжнародний бізнес» Катерина Говтвяниця (науковий керівник – Анна Флегантова, к. е. н.).

На пленарному засіданні виступила учениця 10 класу Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ–ІІІ ст. ім. А. С. Макаренка Катерина Неїжмак з цікавою доповіддю про особливості інвестування в криптовалюту українських домогосподарств (науковий керівник – учитель математики Ірина Гривачевська).

Наукова конференція продовжилася на засіданнях 18 секцій:

1. Сучасні виклики та пріоритети розвитку фінансів, обліку, контролю та аналізу

2.  Право й суспільство: історія та сучасність

3. Актуальні проблеми комунікативної та професійної компетенції: мовний і соціокультурний аспекти

4. Актуальні проблеми лінгвістики

5. Сучасні проблеми документознавства й інформаційної діяльності підприємств та установ

6. Сучасні імперативи глобального економічного середовища

7. Проблеми та перспективи економіки і кібернетики

8. Менеджмент і підприємництво в умовах креативної економіки

9. Управління персоналом в умовах змін

10. Лідерство та особистісний розвиток

11. Комп’ютерні науки, інформаційні технології, математика та фізика

12. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст

13. Актуальні проблеми товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

14. Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства

15. Актуальні питання сталого розвитку туризму

16. Актуальні проблеми і перспективи розвитку харчових технологій і ресторанного господарства

17. Сучасні соціогуманітарні студії

18. Фізична культура та спорт: стан, проблеми, перспективи

До програми конференції включено близько 300 доповідей здобувачів вищої освіти Полтавського університету економіки і торгівлі та закладів освіти – партнерів.

Конференція продовжить роботу 14 квітня відкритим засіданням секції «Якість вищої освіти: проблеми, виклики, перспективи».

БІЛЬШЕ НОВИН