Eng
27

ДНІ НАУКИ В ПУЕТ

30–31 березня 2021 року в університеті відбулися Дні науки. Головною подією стала ХLІV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік, присвячена 60-річчю Полтавського університету економіки і торгівлі.

Це важливий щорічний науковий захід, на якому студенти оприлюднюють свої творчі здобутки, обговорюють актуальні проблеми різних галузей науки і техніки. Минулого року, реагуючи на виклики сьогодення, конференція змінила свою усталену назву, до традиційної мультидисциплінарності додавши теоретичне й практичне осмислення питань забезпечення якості вищої освіти. Це цілком закономірно, бо молодь усвідомлює нерозривність освітнього й наукового складників  діяльності вишу та їх вплив на становлення особистості фахівця.

Співорганізаторами конференції стали наші партнери – кооперативні  виші України, Білорусі, Казахстану, Молдови, Таджикистану. Радіємо, що нашого товариства долучилися Полтавський державний аграрний університет та Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Щорічна наукова конференція за підсумками дослідницької діяльності студентів – непересічна подія, свято науки в ПУЕТ, яка демонструє інтелектуальний потенціал молоді.

На цьому у вітальних словах наголошували  ректор Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», д. і. н., професора Олексій Олексійович Нестуля, перший проректор Полтавського державного аграрного університету, д. с.-г. н., професор Павлу Вікторович Писаренко, проректор з наукової роботи Закладу освіти «Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації», к. т. н., доцент Катерина Петрівна Багрянцева.

Організації і підготовці ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» діяльно сприяють очільники навчально-наукових інститутів університету. На міжнародній студентські конференції – одному із низки заходів на відзначення 60-річчя alma mater – студенти почули не тільки їхні напутні слова молодим науковцям, а й спогади, бо ж і Вячеслав Олександрович Скрипник, і Аліна Сергіївна Ткаченко, – випускники ПУЕТ й учасники таких щорічних наукових зібрань.

До програми конференції включено 407 тем наукових доповідей молодих науковців під керівництвом науково-педагогічних працівників – представників 6-ти українських та зарубіжних університетів.

На пленарному засіданні доповіді «Корпоративна соціальна відповідальність Полтавського університету економіки і торгівлі в контексті університетського лідерства» (Євгеній СаленкоМЕНб-21, ПУЕТ), «Досвід реалізації освітньої діяльності кооперативного закладу вищої освіти в період поширення коронавірусної хвороби COVID-19» (Анна Авраменко  та Аліна КопилФК-21, ПУЕТ), «Вплив студентського самоврядування на забезпечення якості вищої освіти у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»» (Анна Акулович, ГРС-21, ПУЕТ), «Залучення молодих фахівців – запорука ефективного розвитку бізнесу» (Олена Кашуба, Е УПЕП м-11, ПУЕТ), «Підходи до визначення соціальної відповідальності  бізнесу» (Ксенія Афанасьєва, Бс-21, Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації), «Копірайтинг як інструмент спілкування» (Кристина Мокшина, М б-11, ПУЕТ), «Сучасні перспективи розвитку парк-готелів у Полтавському регіоні» (Наталія Ходіс, ГРС-43, ПУЕТ).

У межах ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» працювали 19 секцій за різним тематичними напрямами: якість освіти, економіка, фінанси, облік, контроль та аналіз, право, філологія, документознавство та інформаційна діяльність,  маркетинг, менеджмент і підприємництво, лідерство, управління персоналом, математичне моделювання та соціальна інформатика, експертиза та митна справа, біотехнології та управління безпечністю товарів, туризм, готельно-ресторанне господарство, харчові технології і ресторанне господарство, інженерія, обладнання та математика, історія, культурологія, філософія, педагогіка, психологія, фізична культура і спорт.

31 березня учасники наукового форуму обговорювали одну з найважливіших проблем науково-освітньої парадигми кожного університету і морально-етичних цінностей кожної держави на панельній дискусії «Академічна доброчесність: теоретичний і практичний виміри». Це один із заходів з реалізації в університеті проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» організації «Американські Ради з міжнародної освіти» за підтримки Посольства США в Україні, Міністерства освіти та науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

У дискусії взяли участь студенти трьох вітчизняних університетів. ПУЕТ представляли Валерія Бреус, студентка 3 курсу спеціальності «Право» («Моральні й правові аспекти академічної доброчесності») та Ілона Брихачко, студентка 2 курсу спеціальності «Експертиза і митна справа» («Проблеми академічної доброчесності у закладах вищої освіти»). Про досвід формування і зміцнення академічної доброчесності у Полтавському державному аграрному університеті  говорили  Олександра  Колісник, студентка 3 курсу спеціальності «Публічне управління та адміністрування» («Для чого потрібна академічна доброчесність?») та Влада Ставицька, студентка 2 курсу спеціальності «Облік і оподаткування» («Академічна доброчесність та причини списування студентів»). Актуальним аспектам розвитку академічної культури свого вишу присвятили спічі Вікторія Косенкостудентка 3 курсу спеціальності «Дошкільна освіта» («Академічна доброчесність: її роль у становленні фахівця») та Катерина Коваленко, магістрантка 1 курсу спеціальності «Початкова освіта. Українська мова і література» («Упровадження «Школи академічної доброчесності» в університеті (на прикладі ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»») з Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Матеріали пленарного та секційних засідань, а також панельної дискусії будуть опубліковані в щорічному збірнику тез конференції.

Дякуємо молодим науковцям за ґрунтовні доповіді, за інноваційний підхід в осмисленні актуальних проблем науки й освіти. Бажаємо творчих успіхів та нових творчих здобутків юним дослідникам та їхнім керівникам і натхненникам!

БІЛЬШЕ НОВИН