Eng
155

ДО ЗАГАЛЬНОЇ МЕТИ РАЗОМ!

На вимогу сучасного ринку праці та з метою підвищення якості підготовки сучасного фахівця у сфері фінансів, банківської справи та страхування2 лютого 2021 року у змішаному форматі відбулосярозширене засідання кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ із залученням основних стейкхолдерів освітньої діяльності: студентів, роботодавців та викладачів.

Під час активної дискусії було обговорено перелік та зміст освітньої складової навчального процесу, що має сприяти підвищенню конкурентоспроможності випускників до працевлаштування як у найближчій перспективі, так і в майбутньому.

Дякуємо директору Полтавської філії СК  «Провідна» Бездудній Ларисі Григорівні, керівнику відділення №4 Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ) Савченко Олександру Олександровичу, заступнику декана Полтавської державної аграрної академії, гаранту освітньої програми Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності, доц. Безкровному Олександру Валентиновичу та аспіранту кафедри, фізичній особі-підприємцюГрищенко Владиславу Вадимовичу за цікаві пропозиції та плідну співпрацю у процесі підготовки висококваліфікованих випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»!

1739
БІЛЬШЕ НОВИН