Eng

20

Дистанційна освіта за 13 жовтня 2020 року

13 жовтня студенти-філологи продовжували навчатися онлайн.

На занятті з дисципліни «Комунікативні стратегії основної іноземної мови» разом з доцентом кафедри ділової іноземної мов Іщенко В.Л. магістри обговорювали питання академічної доброчесності. Говорили про те, що таке плагіат і як його уникнути, як правильно оформляти список літератури та як цитувати.

Групи студентів ДЗВ-61, ДЗВ-62, ДЗВ-63, що обрали вибіркову дисципліну «Англійська мова (В2)» продовжували опановувати англійську мову в режимі онлайн.

Продовжували працювати дистанційноі студенти спеціальності “Економіка”!

«Управління проектами інформатизації» для студентів спеціальності “Економіка”, освітня програма «Економічна кібернетика».

Тема лекції :«Початок роботи над інформаційними проектами». Лектор – Рогоза Микола Єгорович – заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі.

Дистанційне навчання в дії!

«Ринок і ресурси товарів» – одна із дисциплін, які вивчають студенти  1-го курсу освітньої програми «Митна справа в міжнародній торгівлі», а «Товарознавство (Харчові продукти)» – одна із дисциплін, які вивчають студенти 2-го курсу, що навчаються за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та логістика» під керівництвом доцентки кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Хмельницької Євгенії Вікторівни