Eng
53

Дистанційні курси підвищення кваліфікації для державних службовців за програмою «Прийняття ефективних рішень та впровадження змін у процесі виконання завдань Державної казначейської служби України»

15-17 червня 2021року в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулося навчання за програмою «Прийняття ефективних рішень та впровадження змін у процесі виконання завдань Державної  казначейської  служби  України» для державних службовців апарату Державної казначейської служби України,  які обіймають посади категорії «Б».

Учасники актуалізували знання про основні напрями розвитку Державної казначейської служби України, діджиталізацію органів Казначейства, сучасні технології управління персоналом в організації та лідерства в публічній владі.

Після закінчення навчання слухачі курсів отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

БІЛЬШЕ НОВИН