Eng

20

Формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів освітнього ступеня магістр

29 квітня відбулася онлайн-зустрічі студентів І курсу освітнього ступеня магістр із представниками дирекції Інституту бізнесу та сучасних технологій та Центру забезпечення якості вищої освіти стосовно процедури вибору навчальних дисциплін на наступний навчальний рік.

БІЛЬШЕ НОВИН