Eng

54

ХІ Міжнародна науково – практична Інтернет – конференція «Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації»

27 – 28 квітня 2021 року у ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ відбулася ХІ Міжнародна науково – практична Інтернет – конференція «Мережевий бізнес: становлення, проблеми,  інновації». Ініціатором та організатором проведення конференції виступила кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. На конференції було обговорено проблеми розвитку внутрішньої торгівлі і мережевого бізнесу в Україні та країнах світу в умовах глобальних економічних змін. Участь у конференції узяли науковці та фахівці, які займаються проблемами мережевого бізнесу та торгівлі з України, Республіки Білорусь, Республіки Таджикистан, Казахстану, Болгарії. Робота конференції велась за наступними тематичними напрямками у вигляді форуму:

  • глобалізація і внутрішня торгівля України та країн світу: сучасний стан та основні тенденції розвитку;
  • проблеми підготовки фахівців торгівлі;
  • структурні зміни ринку під впливом мережевих операторів. Споживча кооперація як мережева система торгівлі;
  • маркетинг і менеджмент торговельних підприємств;
  • інноваційний розвиток мережевого бізнесу та торгівлі;
  • проблеми якості та конкурентоспроможності товарів у глобальній економіці.

У рамках заходу були представлено 80 доповідей, в обговоренні проблемних питань узяли участь 160 науковців, із них 10 докторів наук.  Під час роботи форуму зафіксовано більше 60 переглядів матеріалів конференції. За результатами роботи конференції підготовлено рекомендації.

Оргкомітет   висловлює подяку учасникам конференції за плідну співпрацю!

Запрошуємо до майбутньої співпраці науковців та фахівців, які займаються проблемами мережевого бізнесу та внутрішньої торгівлі в Україні і за  кордоном.

БІЛЬШЕ НОВИН