Eng
43

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір»

6 червня 2024 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір». Східно-європейський слов’янський університет вже вдруге виступив одним із співорганізаторів конференції. Конференція відбувалася у змішаному форматі – очно, а для учасників, які не змогли прийняти участь особисто, було забезпечено дистанційну участь за допомогою відеоконференції.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися ректор Східно-європейського слов’янського університету  к.і.н. Людмила Несух та ректор Полтавського університету економіки і торгівлі д.і.н., проф. О. Нестуля.

У роботі конференції взяли участь науковці, викладачі, аспіранти, магістранти, здобувачі із закладів вищої освіти та інших організацій України, зокрема: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України; Національна академія Служби безпеки України; Національний університет біоресурсів та природокористування України; Державний біотехнологічний університет; Науково-дослідний інститут публічного права; Академія праці, соціальних відносин і туризму; Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; Донецький державний університет внутрішніх справ та інші.

Учасники конференції працювали за такими тематичними напрямами:

  • Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти.
  • Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілістичний) ракурс.
  • Взаємодія та взаємопроникнення приватного та публічного права. Публічно-приватне партнерство.
  • Вивчення (викладання) приватного права у ЗВО України.

Лейтмотив конференції полягає у поєднанні традиційних підходів до приватного права з новітніми інноваційними ідеями, спрямованими на покращення правової освіти та практики в Україні. Було заслухано доповіді усіх учасників конференції, як в режимі офлайн, так і онлайн.

Конференція сприяє обміну науковими ідеями та дослідженнями у галузі приватного права, що допомагає вченим і практикам тримати руку на пульсі новітніх тенденцій та викликів у цій сфері.

За результатами ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» буде опубліковано збірник наукових праць.

1785
БІЛЬШЕ НОВИН