Eng

22

ХLІI Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) 26-27 березня 2019 року відбулася ХLІI Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства», яка вкотре дає можливість студентам продемонструвати результати своїх наукових здобутків та здійснити апробацію досліджень.

Конференція відіграє провідну роль у формуванні особистості науковця в нашому закладі та в системі вищої освіти загалом. Вона дає можливість визначити пріоритетні напрями розвитку сучасної науки й ознайомити студентів з інноваціями та актуальними проблемами в наукових дослідженнях.

Урочисто відкриття конференції відбулося на пленарному засіданні. Із вітальним словом до всіх присутніх звернувся д. е. н., доцент, проректор із науково-педагогічної роботи ПУЕТ Олександр Васильович Манжура.

На пленарному засіданні заслухано 6 доповідей. Учасники конференції обмінювалися своїми поглядами та думками стосовно різноманітних проблем, що викликало жваву дискусію, яка спонукала всіх учасників до обговорення нагальних наукових питань.

Загалом у роботі наукової студентської конференції взяли участь.

659 студентів з України, Білорусі, Зімбабве, Гани, Гамбії, Індії, Малаві, Нігерії.

На секційних засіданнях заслухано 293 доповіді. Усі вони характеризувались актуальністю, практичною значущістю та високим науковим рівнем.

27 березня відбулося закриття конференції. Ректор університету, д. і. н., професор Олексій Олексійович Нестуля привітав учасників і переможців, а також вручив грамоти, дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів.

Оргкомітет конференції висловлює подяку всім учасникам і науковим керівникам ПУЕТ, а також інших закладів вищої освіти, представники яких взяли участь у роботі конференції.

Бажаємо творчих успіхів і наукових здобутків у подальшому навчанні!

Плідної роботи та продовження наукових досліджень!

БІЛЬШЕ НОВИН