Eng
59

Інтеграція ЗВО в освітнє середовище ПУЕТ

23 грудня 2021 року відбулась зустріч першого проректора Педченко Наталії Сергіївни, директора Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти Гасій Олени Володимирівни, гарантів освітніх програм, голови студентської ради ПУЕТ Акулович Анни зі студентами університету денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» освітня програма «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітня програма «Товарознавство і торговельне підприємництво», 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітня програма «Біотехнологія», 181 «Харчові технології» освітня програма «Харчові технології», 241 «Готельно-ресторанна справа» освітня програма «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» освітня програма «Туризм» ступеня молодший бакалавр та бакалавр.

Вектор комунікації був спрямований на забезпечення якості вищої освіти в ПУЕТ.

Ознайомитись з матеріалами можна тут:

БІЛЬШЕ НОВИН