Eng
40

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка»

Шановні колеги! Повідомляємо про проведення ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка», яка відбудеться 22–23 лютого 2024 року.

Метою конференції є обговорення проблем та розробка пропозицій щодо розв’язання теоретичних і практичних завдань у галузі освіти, педагогічних наук, інноваційних педагогічних технологій, технологій створення електронних засобів навчання; визначення перспектив розвитку наукових досліджень, підготовки фахівців і наукових кадрів.

Організатори конференції запрошують узяти участь учених, викладачів закладів освіти, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які займаються проблемами організації сучасного освітнього процесу в галузях вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), шкільної освіти, освітнього менеджменту, розробкою авторських методик та засобів навчання.

Планується робота таких секцій:

Секція 1. Євроінтеграційний ракурс сучасної освітньої парадигми

Секція 2. Сучасні навчальні ресурси та цифрові технології в освітньому процесі

Секція 3. Педагогічні технології ресурсно-орієнтованого навчання

Секція 4. Проблеми виховання сучасної молоді: ресурсно-орієнтований підхід

Секція 5. Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу

Секція 6. Інноваційні методики навчання у процесі професійної підготовки фахівців

Інформаційний лист

БІЛЬШЕ НОВИН