Eng

34

Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ПУЕТ вітає магістрів з успішним захистом магістерських робіт

Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» вітає магістрів спеціальності 051 Економіка освітніх програм «Економічна кібернетика» та «Економіка підприємства» з успішним захистом магістерських робіт!!!

23 та 24 грудня 2020 року згідно наказу № 192-Н від 10 листопада 2020 року була проведена підсумкова атестація студентів ступеня магістра денної та заочної форми навчання у складі:

Голова комісії: Махмудов Ханлар Зейнал огли завідувач кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії, доктор економічних наук, професор

Члени комісії:

Рогоза Микола Єгорович, завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, доктор економічних наук, професор

Перебийніс Василь Іванович, професор кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, доктор економічних наук, професор

Секретар: Чубенко Ірина Андріївна, старший лаборант кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Викладацький склад кафедри вітає студентів з успішним захистом магістерських робіт та бажає успішного втілити отримані в університеті знання в своїй професійній діяльності!!!!!!

БІЛЬШЕ НОВИН