Eng

43

Колектив ПУЕТ із болем повідомляє

Колектив Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» із болем повідомляє, що на 76-му році життя перестало битися серце члена-кореспондента Національної академії наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, відмінника освіти України, визначного вченого, економіста, педагога, доктора економічних наук, професора Юрія Григоровича Лисенка.

Своєю багаторічної плідною науковою, навчально-методичною і громадською діяльністю Ю. Г. Лисенко зробив вагомий внесок  у культурно-освітній розвиток держави, підготовку висококваліфікованих фахівців для системи споживчої кооперації та інших галузей економіки України.

З його іменем пов’язане становлення наукових шкіл з дослідження проблем управління економікою трансформаційного періоду, визнаних в Україні та за її межами. Учений започаткував та впродовж тривалого часу був редактором  ряду авторитетних наукових видань, серед яких – цикл монографій «Життєздатні системи в економіці» та міжнародний журнал «Економічна кібернетика». Діяльність Ю. Г. Лисенка як педагога спрямовувалася на появу інноваційних спеціальностей, на підтримку обдарованої молоді.

Подиву гідні були властиві Юрієві Григоровичу вміння бачити актуальні й перспективні напрямки наукових розвідок, здатність вияскравлювати й гуртувати навколо наукової ідеї талановитих колег, учнів, послідовників, управлінський хист, глибока ерудиція та професійна компетентність. Будучи активним дослідником, автором понад 330 наукових, навчально-методичних, популярних праць, він завжди віднаходив час для наставництва. Під керівництвом академіка Ю. Г. Лисенка захищено понад 30 докторських та 55 кандидатських дисертацій. Він став взірцем дослідницької вибагливості й відповідальності. Підготовлені Юрієм Григоровичем підручники й посібники є інтелектуальним підґрунтям для формування нової генерації економістів.

Життєвий і творчий шлях Ю. Г. Лисенка був пов’язаний із Донеччиною. Проте з вересня 2015 року він органічно влився в колектив Вищого  навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». У нашому виші Юрій Григорович створив Навчально-науковий інститут інноваційних технологій управління, який займався методологічним та методичним супроводом інформаційно-аналітичної системи управління фінансовою звітністю Міністерства освіти й науки України,   наукову школу «Методологія моделювання та модернізація систем управління», спеціалізовану вчену раду, де впродовж трьох років було захищено 4 докторські та 9 кандидатських дисертацій.

Він був сповнений планів і спраглий наукових відкриттів, проте смерть обірвала життєвий поступ гідної, яскравої, талановитої людини…

Поділяємо глибоку скорботу родини, друзів, колег, учнів незабутнього Юрія Григоровича Лисенка. Світла пам’ять про нього навічно залишиться в наших серцях.

21
БІЛЬШЕ НОВИН