Eng
55

Конференція Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

23 квітня 2024 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася чергова Конференція Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

На захід запрошена перший проректор, д. е. н., професор Наталія Сергіївна Педченко, яка звернулася з вітальним словом до учасників Конференції.

Перед початком роботи координатор Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Наталія Іванівна Манжура оголосила процедуру голосування за питання порядку денного.

Більшістю голосів обрано президію (що є безумовною умовою роботи Конференції) у складі 5-ти осіб:

 • Репов Сергій Дмитрович – Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, студент;
 • Посполітак Данило Андрійович – Голова наукового товариства студентів, студент;
 • Пивоварська Ксенія Каринівна – Голова Ради молодих вчених, викладач;
 • Жиляков Сергій Володимирович – аспірант;
 • Манжура Наталія Іванівна – координатор Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, завідувач науково-організаційного відділу ПУЕТ.

З числа президії Конференції обрано головуючим Репова Сергія,  секретарем – Манжуру Наталію.

Відповідно до Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (ДПСЯ ПД-9-7.1.5-267-53-23) http://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/08/polozhennya_pro_naukove_tovarystvo_studentiv_aspirantiv_doktorantiv.pdf загальна кількість делегатів Конференції формується:

 • з урахуванням представництва по одній особі від наукового студентського об’єднання кафедри (гуртка, клубу – станом на день проведення Конференції в ПУЕТ функціонує 41 гурток) та по одній особі від аспірантів та докторантів;
 • всіма науковими та науково-педагогічними працівниками віком до 35 років, доктори наук – до 40 років (їх налічується 14 осіб).

Тобто, загальна кількість потенційних учасників Конференції склала 56 осіб.

До участі у Конференції в онлайн форматі долучилися 34 особи, що склало більше 50% від загальної кількості делегатів та дало підставу Конференцію вважати легітимною.

Делегати конференції голосували особисто. Рішення на Конференції приймалися простою більшістю голосів.

Головуючим оголошено порядок денний та запропоновано до обговорення два питання:

 1. Про діяльність Наукового товариства студентів, як структурного підрозділу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
 2. Про діяльність Ради молодих вчених, як структурного підрозділу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

По першому питанню Головуючий надав слово Голові Наукового товариства студентів Посполітаку Данилу. У виступі йшлося про ключові напрями роботи товариства у 2023 році та обговорено план роботи на найближчий період. Учасники Конференції проголосували одноголосно за визнання роботи Наукового товариства студентів задовільною.

По другому питанню порядку денного Головуючий визначив два спікери:

 • Голова Ради молодих вчених Ксенія Каринівна Пивоварська говорила про особливості діяльності членів Ради, можливості та перспективи для молодих науковців;
 • представник від аспірантів Жиляков Сергій Володимирович вів мову про особливості роботи аспірантури, можливості, які надає університет для ефективної роботи здобувачів.

Учасники Конференції знову одноголосно проголосували за визнання діяльності Ради молодих вчених ПУЕТ задовільною.

Порядок денний вичерпано.

Головуючи висловив надію, що діяльність Наукового товариства студентів і в подальшому буде спрямована на створення і забезпечення сприятливих умов для науково-дослідної та інноваційної діяльності студентів, аспірантів, молодих науковців, об’єднання спільних зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки, популяризації наукової думки серед наукової спільноти на теренах України та за кордоном.

Конференцію оголошено закритою.

БІЛЬШЕ НОВИН