Eng
53

Конкурс на заміщення посади директора Філії «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» оголошує конкурс на заміщення посади директора Філії «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

У конкурсі мають право брати участь громадяни України, які мають вищу освіту – ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників у закладах освіти відповідного профілю – не менше 5-ти  років, вільно володіють державною мовою.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи: заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі в конкурсі, особовий листок з обліку кадрів, автобіографію, документи про освіту,  науковий ступінь, учене звання (за наявності).

Термін подання заяв та документів для участі в конкурсі – 2 місяці з дня опублікування оголошення на офіційному сайті Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Документи подаються за адресою:

вул. Коваля, 3, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, 36014

Вибори відбудуться 02 березня 2021 року.

Контактні телефони: (05322) 56-05-28 (відділ кадрів), (05322) 56-37-03 (вчений секретар), (096) 835-57-45 (заступник директора Філії «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»).

1739
БІЛЬШЕ НОВИН