Eng
74

Курси підвищення кваліфікації в ПУЕТ

Запрошуємо керівників закладів освіти та науково-педагогічних працівників пройти курси підвищення кваліфікації на базі Навчально-наукового інституту проєктів та підвищення кваліфікації Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ).

Курси підвищення кваліфікації за навчальними програмами:

 • Вдосконалення майстерності викладача при застосуванні інтерактивних методів навчання.
 • Використання віртуального навчального середовища MOODLE у сучасній дистанційній освіті.
 • Використання ділових ігор в навчальному процесі.
 • Використання інформаційно-комунікативних та цифрових компетентностей.
 • Використання технологій віртуальної, доповненої та змішаної реальності в освітньому процесі.
 • Впровадження STEAM в освітньому середовищі: проблеми та їх вирішення.
 • Інноваційні методики навчання.
 • Інноваційні технології навчання у вищій школі.
 • Інноваційні технології організації змішаного та дистанційного навчання.
 • Метод навчання case-study.
 • Основи інклюзії. Створення індивідуального освітнього середовища дитині з особливими освітніми потребами.
 • Робототехніка на платформі Arduino.
 • Розвиток викладацької майстерності при застосуванні інтерактивних методів навчання.
 • Розвиток професійних компетентностей сучасного педагога. Ключові компетентності XXI століття.
 • Сучасні засоби гейміфікації освітнього процесу.
 • Сучасні інтерактивні методи навчання.
 • Тренінгові технології в навчальному процесі та позааудиторній роботі.

 

Курси підвищення кваліфікації за акредитованими спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки

035 Філологія

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

081 Право

122 Комп’ютерні науки

181 Харчові технології

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм і рекреація

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини

 

Навчання на курсах підвищення кваліфікації дозволить

 1. Успішно пройти атестацію, отримати кваліфікаційні категорії і педагогічні звання, оскільки ПУЕТ має Ліцензію (відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Полтавським університетом економіки і торгівлі згідно Наказу МОН України № 182-л від 24.05.2023 р.).
 2. Отримати сертифікат про проходження навчання на курсах підвищення кваліфікації на 30 годин або 1 кредит ЄКТС (короткострокові), оформлений згідно вимог чинного законодавства.
 3. Отримати свідоцтво про проходження навчання на курсах підвищення кваліфікації на 120, 150, 180 годин або 4, 5, 6 кредитів ЄКТС (довгострокові), оформлено згідно вимог чинного законодавства.

Детальніше:  http://www.mipk.puet.edu.ua/

Реєстрація за покликанням: http://www.mipk.puet.edu.ua/reg.php

Контактна особа:

Гречук Марина Петрівна, методист Навчально-наукового інституту проєктів та підвищення кваліфікації

Тел.: +380965613123, +380532560853

e-mail: mipk@puet.edu.ua

Інформаційний лист:

64
БІЛЬШЕ НОВИН