Eng

22

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу»

20 – 21 листопада 2019 року на факультеті харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Полтавського університету економіки і торгівлі відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу», присвячена 45-річчю від дня заснування факультету.

У конференції взяло участь понад 110 учасників, у тому числі науковці з Вищої Школи Готелярства та Гастрономії в Познані (Польща), Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Баранов­ського, Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, Харківського державного університету харчування і торгівлі, Одеської національної академії харчових технологій, Дніпровського національного університету імені О. Гончара, Київського національного торговельно-економічного університету, Університету імені Альфреда Нобеля, Української медичної стоматологічної академії, Полтавської державної аграрної академії,  Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка та Полтавського університету економіки і торгівлі.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся проректор із наукової роботи, д. т. н., професор Гаркуша Сергій Володимирович.

У рамках конференції відбулися засідання секцій за такими напрямами:

  1. Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчових технологій і ресторанного господарства.
  2. Інновації в готелях і ресторанах.
  3. Геоекономічні особливості розвитку туристичної діяльності в умовах глобалізації.
  4. Прогресивні процеси та обладнання харчових виробництв і ресторанного господарства.
  5. Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях викладачів і студентів.
  6. Фізична культура та спорт у житті студентів.

На пленарному та секційних засіданнях заслухано наукові доповіді, що були присвячені обговоренню актуальних проблем розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного й туристичного бізнесу, зокрема інноваційним технологіям продукції ресторанного господарства, гарантіям забезпечення їх якості та безпеки, тенденціям розвитку інформаційних технологій у сфері гостинності, сучасним проблемам діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства, туристичної індустрії.

Доповіді учасників мали проблемний, дослідницький  характер, наукове та практичне значення. Більшість доповідей викликали активну дискусію. Особливо активними на секційних засіданнях були студенти-магістри.

Завідувач кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства, д. т. н, професор Галина Панасівна Хомич звернула увагу на перспективи наукових розробок викладачів кафедри, першочергові завдання та проблеми, що виникають у ході проведення досліджень, наголосила на тісному зв’язку науки з виробництвом.

Проблеми й перспективи розвитку готельного і ресторанного господарства та питання якості надання послуг у сфері гостинності окреслила в доповіді завідувач кафедри готельно-ресторанного та курортної справи, д. т. н., професор Тетяна Вікторівна Капліна.

Серед іншого було визнано, що подальше підвищення якості продуктів харчування повинно проводитись у тісному симбіозі новітніх технологій з інноваційними процесами та апаратурним їх оформленням.

Як відмітив д. геогр. н., професор Павло Васильвич Шуканов, в умовах глобалізації все більше поширюються процеси трансформації світового ринку туристичних послуг. Отже, інноваційно-інвестиційна діяльність та адаптація України до нової реальності передбачають урахування геоекономічних особливостей у розвитку туристичного бізнесу, що забезпечують ефективний взаємозв’язок між перспективним розвитком національної економіки та макрорегіональними ринками світу.

Підсумовуючи обговорення концептуальних проблем інноваційних технологій готельно-ресторанного, туристичного бізнесу та харчових технологій, було наголошено на важливості розвитку наукових шкіл факультету.

БІЛЬШЕ НОВИН