Eng

16

Наукова та міжнародна співпраця колективу кафедри економічної кібернетики бізнес економіки та інформаційних систем

(13th International Scientific Conference “Global Contexts of Respect for Human Rights and Freedoms”, Poland, Zabrze)

Науково-педагогічні працівники кафедри економічної кібернетики бізнес економіки та інформаційних прийняти участь  в режимі онлайн у  13-й Міжнародній науковій конференції “Глобальні контексти поваги прав і свобод людини” (13th International Scientific Conference “Global Contexts of Respect for Human Rights and Freedoms”, Poland, Zabrze), яка відбувалась 10 грудня 2020 року, що була проведена в рамках меморандуму про співпрацю між Полтавським університетом економіки і торгівлі (кафедра економічної кібернетики бізнес економіки та інформаційних систем) та Сілезьким технологічним університетом (Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Такі наукові дискусії стали традиційними на наукових конференціях та в рамках співпраці з  кафедрою прикладних соціальних наук , яка є у складі факультету організації та управління  Сілезького технологічного університету (Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej та кафедрою економічної кібернетики бізнес економіки та інформаційних систем ПУЕТ. 

У виступі на пленарному засіданні конференції завідуючим кафедрою економічної кібернетики бізнес економіки та інформаційних систем д.е.н. , пофесором Рогозою М. Є. було підкреслено вдячність пані професору доктору наук Олександрі Кужер (Польща, Сілезський технологічний університет) та її колегам за такий творчий та системно організований підхід в організації процесів наукової співпраці між нашими кафедрами та університетами.

Науково педагогічними працівниками  кафедри економічної кібернетики бізнес економіки та інформаційних систем було проведено дослідження актуальних питань розвитку штучного інтелекта та когнітивних технологій та його наслідки для людини.

У підготовленій доповіді, авторами д.е.н., професорами Рогозою М.Є., Перебийносом В.І. та к.е.н. доцентом Кузьменко О.К. , було презентовано аналітичний матеріал з  дослідження питань глобальних контекстів поваги прав і свобод людини (в рамках тематики конференції), що   має науковий  інтерес з позиції розвитку  штучного інтелекту та когнітивних технологій,  його впливу на соціогуманітарний аспект, а також  наслідків для людини  від такого розвитку штучного інтелекту.

Серед поставлених проблем у доповіді акцентовано увагу на: соціогуманітарні підходи до використання штучного інтелекту та когнітивних технологій;широке використання штучного інтелекту в  технологіях інтернету та ризиків,  пов’язаних з цими процесами, які мають значний вплив на формування безпекової складової.

70
БІЛЬШЕ НОВИН