Eng

19

Науково-педагогічний спіч «Компетентнісний підхід у підготовці фахівців»

 Педагогіка буде вищим із мистецтв, бо вона прагне задовільнити найбільшу з потреб людини… ‒ її прагнення до вдосконалення у своїй природі

К.Д. Ушинський

26 лютого 2021 року доцентом кафедри педагогіки та суспільних наук, д.пед.н. Кононец Наталією Василівною проведено науково-педагогічний спіч «Компетентнісний підхід у підготовці фахівців» для викладачів ВСП «Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавської ДАА» (наші стейкґолдери) в онлайновому форматі, на якому висвітлювалися питання реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці фахівців як сучасного освітнього тренду. Розглядалися актуальні для колег фахової передвищої освіти питання: що таке компетентність фахівця, його інтегральна компетентність, загальні компетентності, спеціальні компетентності, програмні результати навчання, особливості укладання освітніх програм підготовки фахівців, зокрема, спеціальності 076 Торгівля, підприємництво та біржова діяльність, робочих навчальних програм тощо. Особливо акцентувалася увага на професіограмі фахівця, її суті, компонентах, способах візуалізації. Викладачі коледжу мали можливість задати питання, отримати практичні поради, долучитися до обговорення проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців на засадах компетентнісного підходу. Водночас, Кононец Н. В. презентувала викладачам коледжу магістерську освітню програму «Педагогіка вищої школи», розкрила її особливості й унікальність, запросила викладачів, які не мають педагогічної освіти, на навчання до університету.  

70
БІЛЬШЕ НОВИН