Eng

22

Навчання на курсах підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

У період із 21 по 25 вересня 2020 року відбулося навчання на курсах підвищення кваліфікації Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за акредитованою спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за навчальною програмою «Використання віртуального навчального середовища MOODLE у сучасній дистанційній освіті» працівників Полтавського кооперативного коледжу в кількості 21 особа.

Автори курсу – Іванов Юрій Васильович, директор науково-навчального Інституту заочно-дистанційного навчання, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», та Глушко Вікторія Миколаївна, інженерка-програмістка Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Запропонована програма підвищення кваліфікації зорієнтована на розгляд таких питань: дистанційна освіта у ХХІ столітті: стан та перспективи в майбутньому; організаційне та технічне  забезпечення дистанційної освіти в навчальному закладі; взаємодія студент – викладач у процесі дистанційного навчання; організація роботи та можливості викладача у СДН Moodle; особливості створення дистанційних курсів у СДН Moodle; організація роботи користувачів у СДН Moodle.

Після закінчення навчання слухачі курсів отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

БІЛЬШЕ НОВИН