Eng

28

Нові публікації видавничо-поліграфічного відділу

Видавничо-поліграфічний відділ Центру інформаційного забезпечення освітнього процесу ПУЕТ організовує і здійснює на професійному рівні забезпечення всіх процесів діяльності університету необхідною поліграфічною продукцією. Проте не лише цим обмежується діяльність відділу. Науковці університету користуються нашими послугами для видання авторефератів, дисертацій, наукових посібників і монографій. Автори відзначають індивідуальний підхід, вчасну та якісну роботу видавничо-поліграфічного відділу, невисокі ціни на продукцію. Про професіоналізм працівників відділу відомо й за межами університету. Приємно, що до нас звертаються науковці з інших установ. Нещодавно видавничо-поліграфічним відділом видано навчальні посібники: Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання; за заг. ред. Ю. Г. Носенко (Інститут інноваційних технологій і засобів навчання НАПН України); Хрипун В. О. Хмарні сервіси Googl в роботі керівника закладу дошкільної освіти (Інститут інноваційних технологій і засобів навчання НАПН України) та монографії: Далевська Н. М. Інституціонально-інтегративні виміри модернізації світової господарської системи (ДВНЗ «Донецький національний технічний університет); Бойко Д. І., Животовська Л. В., Скрип­ніков А. М. та ін. Аутоагресивна поведінка при першому психотичному епі­зоді (Українська медична стоматологічна академія).

21
БІЛЬШЕ НОВИН