Eng

24

Новий успіх наукової школи ПУЕТ

У рамках полтавської наукової школи з комбінаторної оптимізації, осердям якої є ПУЕТ (кафедра ММСІ, керівник – д. ф.-м. н., проф., Ємець О.О.), відбулася непересічна подія – захист докторської дисертації.

22 лютого 2020 р. у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій при Інституті кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України відбувся успішний захист докторської дисертації «Теорія і методи комбінаторної оптимізації на розміщеннях: детерміновані та стохастичні задачі», поданої на здобуття наукового ступеня д. ф.-м. н. за спеціальністю 01.05.01 – «Теоретичні основи інформатики та кібернетики», завідувачки кафедри Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Тетяни Миколаївни Барболіної.

Науковий консультант – д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ Олег Олексійович Ємець.

21
БІЛЬШЕ НОВИН