Eng

20

НОВИНИ! УНІВЕРСИТЕТУ ТРЕТЬОГО ВІКУ

31 грудня 2020 року Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» успішно завершено реалізацію проєкту «Освіта впродовж життя: «Університет третього віку» в рамках міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування» «Бюджет участі-2019».

Університет третього віку гостинно відкрив двері своїм слухачам ще в січні 2018 року й із того часу запропонував їм чимало освітніх курсів. Та 2020 рік став особливим як для його слухачів, так і для викладачів, поставивши перед усіма нові виклики, пов’язані з карантинними обмеженнями. Неможливість запросити слухачів в аудиторії змусила швидко переорієнтувати освітній процес на дистанційну форму навчання. І переважна більшість студентів поважного віку впоралась із таким технічним викликом!

30 викладачів Університету третього віку з метою подальшого вдосконалення своєї педагогічної майстерності в період із 25 листопада по 15 грудня 2020 року пройшли 150 годин підвищення кваліфікації за програмою «Формування андрагогічної компетентності викладача в контексті викликів дистанційної освіти» в центрі підвищення кваліфікації Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та отримали свідоцтва державного зразка.

У передостанній день 2020 року ці свідоцтва з побажаннями найкращого в Новому році викладачам вручив ректор університету проф. Нестуля О. О.

БІЛЬШЕ НОВИН