Eng
48

Обговорення особливостей та переваг неформальної освіти, особливостей навчання за дистанційними технологіями

ПУЕТ, Полтава, 20 вересня 2023 року —  зустріч із першим проректором Наталією ПЕДЧЕНКО, директором Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти Оленою ГАСІЙ та завідувачем кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем Оленою ОЛЬХОВСЬКОЮ та студентами 1-го курсу.

Під час обговорення теми «Неформальна освіта в ПУЕТ», основний акцент було зроблено на розгляді цього виду навчання та визначенні політики університету стосовно визнання результатів неформального навчання для формування твердих та м’яких навичок студентів.

Цікаві практичні поради щодо отримання додаткових знань за курсами неформального навчання здобувачам 1-го курсу надали Діна СИЧУК, студентка групи МЕВ МБ б-21 та Єлизавета НІКОЛАЄНКО, студентка групи МЕН б -21.

У рамках обговорення теми «Інноваційні інформаційні ресурси і технології ПУЕТ як форма індивідуалізації змісту освіти та інтенсифікація процесу навчання» було наголошено на можливостях ПУЕТ та їх використанні в освітньому процесі студентами.

БІЛЬШЕ НОВИН